bronnen & gegevensgebruik


 

De afbeeldingen op deze website worden met bronvermelding geplaatst. Indien de bron onbekend is, wordt dat als zodanig vermeld. Afbeeldingen zonder bronvermelding zijn eigendom van de eigenaar van de website De Geuldalbaan. Het is niet toegestaan om zonder toestemming afbeeldingen, foto's of tekeningen welke toebehoren aan de eigenaar van deze website te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen. 

 

De geplaatste afbeeldingen dienen ter duiding en illustratie van de totstandkoming van De Geuldalbaan. Het is niet de bedoeling auteursrecht te schenden. Mocht een publicatie op deze website ongeoorloofd zijn, wordt u verzocht dat kenbaar te maken. U kunt contact opnemen via: contact met De Geuldalbaan.

 

Contactgegevens (zoals naam en mailadres) verkregen via de pagina ‘Contact’ worden niet verstrekt aan derden zonder toestemming.