ACHTERGRONDINFORMATIE

Deze pagina bevat een aantal links met informatie die voor de bouw van mijn modelbaan van belang is. Met name informatie om De Geuldalbaan historisch (in grote mate) correct te bouwen.


modelbaan Waldrück

een serie foto's van een modelbaan met veel landschap


station Oud-Valkenburg

informatieblad over voormalig station Oud-Valkenburg (eigenlijk stopplaats Ov) en de nabij gelegen brug over de spoorlijn Maastricht-Heerlen/Aken bij de Schaelsberg


overwegen en duikers tussen Oud-Valkenburg en Schin op Geul

In het baanvak tussen Oud-Valkenburg en Schin op Geul lagen twee onbewaakte overwegen en twee duikers. De overwegen zijn in 2019 door ProRail opgeheven.


spoorplan Schin op Geul 1916


N.V. Vereenigde Kroongroeven

uitgebreid informatieblad over de kalksteengroeve en de kalkbranderij van de N.V. Vereenigde Kroongroeven nabij het stationsemplacement van Schin op Geul


Kalkmergelgroeve Schaelsberg & spooraansluiting op de spoorlijn Maastricht - Heerlen/Aken

informatieblad over de kalkmergelgroeve en de kalkbranderij aan de Schaelsberg langs de spoorlijn Maastricht - Heerlen/Aken, nabij de Drie Beeldjes en de Däölkesberg bij Valkenburg, die een eigen spooraansluiting had


Drie Beeldjes & Geulbrug

informatie over de beeldengroep de Drie Beeldjes bij de Schaelsberg en over de nabij gelegen Geulbrug, voor zover dat van belang is voor de modelbaan


Waterval, zwembad & Huize Rozenhof

informatieblad over huize Rozenhof langs de spoorlijn tussen Oud-Valkenburg en Schin op Geul, en het voormalig zwembad met roeiboten


spooremplacement Schin op Geul geprojecteerd op hoogtekaart AHN


AHN

Actueel Hoogtebestand Nederland


kalkbranderijen in zuid-limburg

studie naar de vele facetten van een vergeten industrie

isbn: 978-90-813465-0-04

kalkbranderijen in zuid-limburg, Jan Nillesen

Een interessant boekwerk geschreven door Jan Nillesen. Jan heeft een aantal oude foto's van de Kroongroeven opgespoord, en heeft die ter beschikking gesteld voor mijn project. Waarvoor mijn dank.


werken met Mein Gleis van Weinert: modelbaan B.B.M. 1930s

rubbergranulaat als akoestische demping voor de modelbaan

startpagina voor modelspoor