ELEKTRISCH

— wissels polarisatie —


afbeelding van de polarisatie van het puntstuk van rocoline wissels en de voeding van het wissel en de wisseltongen

wissels - polarisatie


wissels: polarisatie van het puntstuk, voeding en aandrijving

aandrijving van de Rocoline wissels op de modelbaan

Alle wissels in het verdekte gedeelte van De Geuldalbaan zijn van Roco. Omdat de sporen slechts in één richting worden bereden, worden alleen die wissels aangedreven waar sporen vertakken (tegen de punt in). De wissels waar de sporen samenkomen (met de punt mee) worden niet aangedreven. Hier worden de wisseltongen door de trein opengereden.

 

De Roco wissels worden door de elektrische wisselaandrijving van Roco (artikel 40295/40296) aangedreven.

polarisatie van de puntstukken

De puntstukken van de aangedreven wissels worden gepolariseerd via de wisselaandrijving van Roco.

 

Om de puntstukken van de niet-aangedreven wissels te polariseren maak ik gebruik van een printje dat wordt aangestuurd door een schakeldecoder (DR4018). De schakeling is gebouwd op een kleine experimenteerprintplaat en bestaat uit een bistabiel relais (Reichelt artikel HFD2-L2 12V) met 2 blusdioden (1n4148), 2 voorschakelweerstanden (10kΩ en 549 Ω) en een meerkleurige LED (Conrad artikel 1577308)

 

De LED dient ter visuele controle van de polariteit van het puntstuk. De printjes zijn zodanig aangesloten dat de LED groen oplicht bij 'rechtdoor' en geel oplicht bij invoegen vanaf het 'afbuigend' spoor. De weerstand van 10kΩ voor het groene licht is toegevoegd omdat het groene licht van de LED véél feller is dan het gele licht.

foto van het printje voor de polarisatie van het puntstuk van wissels die niet zijn bediend of aangedreven. Hier aangesloten op het Rocoline wissel.

printje voor puntstukpolarisatie van (Rocoline) wissels welke niet bediend of aangedreven zijn

schema opbouw van het printje voor de polarisatie van het puntstuk

voeding voor de wissels

De wissels behoren niet tot een blok. Daarom worden ze gevoed vanuit de diodeschakeling.

 

Alle railstukken worden gevoed. Ook de wisseltongen van de Rocoline wissels worden gevoed om eventuele problemen met slechte contacten in de toekomst te voorkomen. Hiervoor wordt decoderdraad gebruikt. Decoderdraad heeft weinig gewicht en is flexibel waardoor de beweging van de wisseltongen niet wordt beïnvloed.

 

Het decoderdraad wordt bevestigd daar waar de beweging van de wisseltongen klein is. Dus dicht bij het scharnierpunt.

 

Waar het decoderdraad aan de wisseltongen is gesoldeerd wordt voldoende ruimte gemaakt om een vrije beweging van de draden en de wisseltongen te garanderen.

foto van de voeding voor de tongen van wissels met decoderdraad

voeden van de wisseltongen met decoderdraad

voldoende bewegingsruimte onder het wissel voor beweging decoderdraad

elektrische aansluitingen van het wissel: polarisatie van het puntstuk, voeding van de wisseltongen, voeding spoorstaven van het wissel en bediening wissel