Drie Beeldjes Schaloen

Drie Beeldjes & Geulbrug


gebiedsaanduiding Drie Beeldjes, Geulbrug en toegangsweg kalkbranderij met mergelgroeve bij de Schaelsberg

 

Binnen het gebied dat wordt beschreven liggen drie interessante bouwwerken voor de modelbaan: de Drie Beeldjes, een brug over de Geul en 'Groeve bij de Drie Beeldjes' een oude mergelgroeve waar in dagbouw mergel werd gewonnen. Het gebied wordt doorsneden door de weg die het verloop van de Geul volgt vanuit Schin op Geul (Oostervoetpad) naar Valkenburg (Oosterweg).

bron: topografie AHN

bron: AHN2 maaiveld-Hillshade


Westelijk van de Drie Beeldjes begint de Schaloens Molenweg die langs de helling omhoog loopt voorbij het voormalige station Oud-Valkenburg. De weg kruist de spoorlijn Aken-Maastricht via een betonviaduct over het spoor en gaat verder richting Walem via De Kluis.

Beeldengroep Drie Beeldjes bij Oud-Valkenburg

Overzichtsfoto anno 2020 met de Drie Beeldjes, de huidige Geulbrug en een voormalige mergelgroeve.

Ingekleurde ansichtkaart uit 1938. Drie Beeldjes met de Oosterweg richting Schin op Geul. Vóór de kastanjeboom staat een reclamebord van fotograaf Zijderveld. Achter de beeldengroep staan een aantal tafels en stoeltjes opgesteld.

bron: Weenenk & Snel

Ongedateerde ansichtkaart met de Drie Beeldjes en achter de bomen een schuurtje met stoelen en tafels.

 

Van wie was dit gebouwtje, en waarvoor diende het?

bron: uitgave Ph. v.d. Heuvel-Lemmens

toegangsweg tot de mergelgroeve en kalkbranderij aan de Schaelsberg

Iets ten oosten van de Drie Beeldjes loopt een weg omhoog naar de voormalige overweg bij de voormalige kalkmergelgroeve bij de Schaelsberg / Däölkesberg. Deze weg gaf toegang tot de mergelgroeve en kalkoven en was ook een wandelweg. Deze overweg is in 2019 door ProRail opgeheven en vervolgens is de gehele weg afgesloten. Kijk bij overwegen en duikers tussen Oud-Valkenburg en Schin op Geul.

Op de ongedateerde ansichtkaart hiernaast is het Oostervoetpad richting Schin op Geul te zien met aan weerszijden nog coniferen. In de verte splitst de weg in een voetpad richting Schin op Geul (naar rechts), en een weg naar links die naar de overweg bij de voormalige mergelgroeve toe loopt.

bron: uitgave Simons

Ansichtkaart gestempeld in 1925. Een blik op de splitsing van het Oostervoetpad richting Schin op Geul. Op de weg die links omhoog loopt naar de mergelgroeve is spoorvorming te zien.

bron: uitgave Simons

Ter vergelijking de situatie in 2020. (De beukenboom geheel rechts staat er - na bijna 100 jaar - nog steeds.)

Foto uit 2020 van de weg naar boven.

De voormalige weg naar de mergelgroeve en kalkbranderij liep gedeeltelijk parallel aan de spoorlijn Valkenburg - Schin op Geul.

 

Vanaf de andere kant gezien ziet de helling naar de mergelgroeve er zo uit.

Geulbrug bij de Drie Beeldjes

De kortste verbinding tussen Oud-Valkenburg / Kasteel Schaloen en de Drie Beeldjes / Schaelsberg verloopt via een brug over de Geul. In de loop der tijd zijn verschillende bruggen in gebruik geweest. Op een oude kadastrale kaart uit 1829 is op deze plek helemaal geen brug te zien, want toen liep de Geul een stukje zuidelijker. De toenmalige loop van de Geul is deels te herkennen op de bovenstaande hoogtekaarten van AHN.

Ansichtkaart gestempeld in 1929. De brug over de Geul gezien vanuit Schin op Geul naar Valkenburg.

 

De afgebeelde brug over de Geul was - in tegenstelling tot bruggen van latere datum - geschikt voor voertuigen.

 

 

bron: uitgave Weenenk-Snel

Ansichtkaart gestempeld 1932. De andere kant van de Geulbrug (gezien vanuit Valkenburg richting Schin op Geul).

 

 

bron: uitgeverij Weenenk & Snel

Ongedateerde ansichtkaart met zicht op de Drie Beeldjes. We kijken nu over de brug heen. Op de foto zijn sporen van voertuigen te zien.

bron: uitgave Guill

Foto van dezelfde Geulbrug als op de vorige foto's. Op de foto is goed te zien dat de brug bestemd was voor voertuigen. De breedte is ongeveer 4 - 4,5m.

bron: Schin op Geul in oude ansichten

Ansichtkaart gestempeld 1961. Geulbrug gezien vanuit Valkenburg in de richting van Schin op Geul.

 

De brug van de vorige foto's is vervangen. Deze Geulbrug is smaller.

bron: uitgave L. Prevoo

De huidige Geulbrug anno 2020.

Toevoegingen voor deze pagina, bijvoorbeeld foto's, ansichtkaarten of andere waardevolle informatie, zijn welkom. Het is aan de eigenaar van de website om te beoordelen of ze al dan niet geplaatst worden.