sporenplan modelbaan modelspoorplan

sporenplan Geuldalbaan


sporenplan van De Geuldalbaan

Het volledige sporenplan van De Geuldalbaan is hieronder uitgewerkt en toegelicht. Voor de modelbaan geldt dat het sporenplan is afgestemd op rechtsrijdend treinverkeer. In het schaduwstation geldt eenrichtingsverkeer. Elke trein heeft een toebedeeld eigen spoor binnen het schaduwstation.

 

Omdat de ruimte voor mijn modelbaan beperkt is, is het onvermijdelijk om de baan in meerdere niveaus op te bouwen. Het sporenplan is verdeeld over de niveaus (-2), (-1a), (-1b) en (0). Het laagste niveau is bestemd voor het schaduwstation; niveau(-2). De rails die in het zicht komt ligt op niveau(0). Hoe de hoogteverschillen van landschap en sporen praktisch worden vormgegeven wordt besproken bij de bovenbouw van de modelbaan →.

 

Wat het sporenplan ook bemoeilijkte is het gegeven dat er in werkelijkheid geen tunnels in het landschap zijn. Op de modelbaan kunnen dan ook geen tunnels worden gebouwd. Op mijn vorige modelbaan waren wel spoorbruggen en tunnels; zie de foto. Het is dus moeilijker om rails 'weg te werken' bij deze modelbaan naar reëel Nederlands voorbeeld.

foto van modelbaan Waldrück met spoorbrug en tunnel


sporenplan niveau (0)

Sporenplan van de rails in het zichtbare bereik met:

  • verdwijnend spoor Oud-valkenburg richting Valkenburg (V)
  • verdwijnend spoor Schin op Geul richting Wylre (W)
  • verdwijnend spoor Schin op Geul richting Klimmen-Ransdaal (K)

sporenplan helix-a

Verdwijnend spoor Schin op Geul richting Klimmen-Ransdaal (K) gaat via helix-a (1,5 ronden) naar de aansluiting op helix-b (H1), en vervolgens naar het schaduwstation (S).


sporenplan niveau (-1a) en helix-b

Verdwijnend spoor Oud-Valkenburg richting Valkenburg (V) gaat via helix-b (2,5 ronden) naar het schaduwstation (S). 


sporenplan niveau (-1b)

Verdwijnend dubbelspoor Schin op Geul richting Wylre (W) wordt enkelspoor en gaat via (C) als dubbelspoor via een helix en dan naar het schaduwstation.


sporenplan niveau (-2) fase1

Het sporenplan van het schaduwstation bestaat voorlopig uit maximaal 10 sporen. Het langste spoor heeft een lengte van 4,30m, en het kortste spoor is 2,75m lang. Alle sporen van het schaduw station kunnen eenvoudig elektrisch gescheiden worden in het midden. In theorie is dus een uitbreiding van het schaduwstation tot 20 sporen mogelijk bij dit sporenplan.


sporenplan niveau (-2) fase 2

In de 2e fase kan het schaduwstation worden vergroot door de lus uit het sporenplan niveau (-2) (uit fase1) te verwijderen. Er kunnen dan nogmaals 9 sporen worden toegevoegd aan het schaduwstation.