modelbaan ontwerp

Ontwerp van de modelbaan anno 2022. Kijk hier voor een grotere afbeelding →

modelbaan De Geuldalbaan

 

Verslag over de bouw van mijn modelspoorbaan. Op de modelbaan wordt het traject Schin op Geul - Oud Valkenburg als deel van de spoorlijn Maastricht - Heerlen/Aken in de periode 1920-1940 gebouwd. Dit baanvak is tegenwoordig onderdeel van de Heuvellandlijn.

 

De karakteristieke voormalige kalkbranderijen van Kroongroeven en Filippo langs het spoortraject zijn onderdeel van het plan. Het uiteindelijke doel is om een modelbaan te bouwen met een typisch Zuid-Limburgs landschap van het Geuldal. Vandaar de benaming: De Geuldalbaan. De modelbaan wordt gebouwd op schaal 1:87 (h0) met 2-rail systeem. 

 

De website is steeds in ontwikkeling waarbij de nieuwste modelbaan items eerst worden gerubriceerd onder modelbaan NIEUWS →. Op een later tijdstip worden de items verplaatst naar een passende pagina van De Geuldalbaan. Naarmate de bouw van de modeltreinbaan vordert, zullen pagina's worden toegevoegd of aangepast.

Introductiefilm die een indruk geeft over de historie van het bestaande traject van de spoorlijn van Oud-Valkenburg tot Schin op Geul, en hoe dit in model op modelbaan De Geuldalbaan gerealiseerd kan worden.

Film van een testrit op De Geuldalbaan die grotendeels verloopt via het verdekte gedeelte. De film laat (bijna) de gehele gereden route op de modelbaan in detail zien.

Film van de modelbaan vanuit een vaste positie en ongeknipt. De treinrit duurt 8:10 min. De ingestelde snelheid in h0 schaal is 0,16 m/s (50 km/uur in werkelijkheid). De route die op de modelbaan wordt afgelegd is ongeveer 78 meter.

De Geuldalbaan bevindt zich nog steeds in de (op)bouwfase. Om toch een aantal afbeeldingen van een uitgewerkte modelbaan scenery te kunnen laten zien, hier een aantal foto's van mijn vorige modelbaan →.