kalkbranderij Kroongroeven schin op geul

kalkbranderij N.V. Vereenigde Kroongroeven


gebiedsaanduiding kalkbranderij N.V. Vereenigde Kroongroeven

 

Op 6 augustus 1916 wordt een vergunning aangevraagd voor een kalkmergelfabriek. Namens de N.V. Vereenigde Kroongroeven wenst J.M.P. Broeder op te richten: een kalkoven van het type veld-kolenoven voor tijdelijk gebruik, vier kalkovens van het type gaskalkoven voor blijvend gebruik, en een kalkmergelfabriek. In maart 1920 gaat het bedrijf failliet. (kalkbranderijen in zuid-limburg, Jan Nillesen)

bron: topografie AHN gebied kalkbranderij Kroongroeven

bron: AHN2 ruw-Hillshade gebied kalkbranderij Kroongroeven

De kalkbranderij werd achter het stationsemplacement van Schin op Geul aangelegd en had directe toegang tot de laadvoorzieningen aan de sporen. De toegangsweg tot de laadperrons kruiste de sporen van Schin op Geul richting  Heerlen. Deze spoorwegovergang werd beveiligd met slagbomen.


Openbare verkoop Kroongroeven te Schin op Geul

bron: Limburger Koerier 23-07-1921

Kroongroeven: Veldoven in werking en al 50-tal arbeiders aan het werk

bron: Limburger Koerier 21-09-1916


De onderstaande foto's zijn afkomstig uit het blad Panorama van 29 december 1916 en uit het boek Kalk van Tuinzing. Jan Nillesen heeft deze foto's weten op te sporen. Navraag bij Panorama leert dat het betreffende nummer en/of de foto's van de kalkbranderij helaas niet meer ter beschikking zijn.

Panorama 29 december 1916: overzichtsfoto van de mergelgroeve / kalkbranderij van N.V. Vereenigde Kroongroeven achter het station Schin op Geul waar mergel wordt afgegraven voor de kalkovens. Op de voorgrond de spoorlijn Heerlen - Schin op Geul

Overzichtsfoto van de mergelgroeve / kalkbranderij van N.V. Vereenigde Kroongroeven achter het station Schin op Geul waar mergel wordt afgegraven voor de kalkovens. Op de voorgrond is de spoorlijn richting Heerlen zichtbaar met de perrons. Op de foto is net een van de slagbomen zichtbaar die de toegangsweg tot het laadperron over het spoor van Schin op Geul naar Heerlen beveiligd.

 

Op de voorgrond (Schin op Geul richting Heerlen) en op de achtergrond (Schin op Geul richting Valkenburg) zijn uitrijseinen zichtbaar. Geheel links een deel van het seinhuis. Bij de koplading staat een schamelwagen, en verderop open goederenwagens die met mergelblokken worden beladen.


Beladen kipwagen op het smalspoor van de kalkbranderij. Via een loopbrug worden de materialen aangevoerd voor de bouw van de kalkovens. 


In het midden van de foto is de bouw van de grote kalkovens van Kroongroeven te zien. Links daarvan de tijdelijke veldoven.

 

Op de voorgrond twee open goederenwagons op het laadspoor die met mergelbrokken worden beladen. Ook is nog een stukje van een gesloten goederenwagon te zien.


Op deze foto is de bouw van de twee grote kalkovens al gevorderd, en lijkt de overkapping klaar te zijn. Links is de veldoven te zien.


Op de verre achtergrond is het betonviaduct (zie ook dit betonviaduct) over het spoor naar Heerlen (Vinkenbergstraat) te zien. Daar vóór twee slagbomen die de spoorwegovergang van de toegangsweg naar het laadspoor beveiligd. Rechts van de slagbomen het uitrijsein van de spoorlijn naar Heerlen.

 

Op de voorgrond worden mergelblokken met paard en wagen vervoerd, en is een deel van het smalspoor van de kalkbranderij te zien.


De beladen kipwagens op het smalspoor van de kalkbranderij worden met paarden getrokken

bron: nationaal archief - collectie elsevier


Een stukje smalspoor van Kroongroeven zichtbaar waar een blok mergel wordt losgewrikt. Links een deel van het seinhuis van Schin op Geul.


Via het Regionaal Historisch Centrum Limburg heb ik deze foto van de kalkbranderij van Kroongroeven gevonden.

 

 

Bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg / Collectie Dr. L.Th. van Kleef / VKF086


Gedeeltelijk beladen open wagens bij de Kroongroeven op spoor 5. De ansichtkaart van station Schin op Geul is gedateerd 1916 - 1921.

bron: Het Utrechts Archief nr. 164983


Kaart uit 1920 met op de achtergrond de kalkoven bij het station.

bron: uitgever P. Simons

Uitvergroting: het stationsgebouw en het voormalige seinhuis van Schin op Geul liggen achter de kerk. Links daarvan de kalkovens van Kroongroeven.

 

Herkenbaar zijn vijf gemetselde pilaren en twee (van de drie) ovenmonden.


Zicht over Schin op Geul vanaf de Sousberg naar het station. De kaart is gestempeld in 1953.

bron: uitgever Gebr. Simons

Uitvergroting: het stationsgebouw, het voormalige seinhuis, een deel van de oude kalkoven van Kroongroeven en het betonviaduct over de spoorlijn Heerlen - Schin op Geul zijn te herkennen op de uitvergroting.


Ansichtkaart van Schin op Geul gestempeld in 1968. In de verte zicht op de afgegraven mergelwand van de voormalige kalkbranderij van Kroongroeven.

bron: uitgever MUVA

Toevoegingen voor deze pagina, bijvoorbeeld foto's, ansichtkaarten of andere waardevolle informatie, zijn welkom. Het is aan de eigenaar van de website om te beoordelen of ze al dan niet geplaatst worden.