modelbaan groeve bouwverslag banner

modelbaan landschap


Op Sectie-5 ligt de mergelgroeve en kalkbranderij N.V. Kroongroeven. Deze sectie ligt op segment-A, B en C. N.V.Kroongroeven ligt achter het stationsemplacement van Schin op Geul, tussen de tunnel onder de spoorlijn links van Sog en de boogbrug over de spoorlijn rechts van Sog.

bouwverslag modelbaan | sectie-5Het gebied van kalkbranderij Kroongroeven ligt achter het emplacement van Sog. Voordat rails wordt gelegd moet het grove werk aan het landschap van de groeve klaar zijn.

Om de juiste hoogte van de vloer van de groeve op de modelbaan te bepalen moeten de multiplex dragers voor de sporen gereed zijn. Dat is ook belangrijk voor de hoogte van de laad- en losweg. Die ligt tussen de spoorlijn en het terrein van de kalkbranderij.

 

vlakke ondergrond voor wisselstraat op modelbaan

Om de ondergrond volledig vlak te krijgen heb ik stroken haaks op de plaat geschroefd. Op een enkele plek is de hoogte van de spanten iets bijgeschaafd.

Om doorbuigen van de rails en de wisselstraat in de toekomst te voorkomen zijn tussen de spanten strookjes multiplex aan de onderzijde van de plaat gelijmd.

Aan de rechterzijde sluit de plaat voor de sporen aan op de railspiraal →.

Als de plaat voor de sporen op de modelbaan gereed is, worden de dragers voor het landschap gemaakt.

tunnel in het modelbaan landschap als er geen ruimte is

De tunnel onder de spoorlijn van Schin op Geul naar Walem wordt zoals verwacht moeilijk vorm te geven.

 

Op de modelbaan is het hoogteverschil tussen de spoorlijn en de weg ongeveer 175mm. Aan de voorzijde van de spoordijk is voldoende ruimte beschikbaar om dit hoogteverschil juist weer te geven. Achter de spoordijk kan de weg niet diep genoeg worden gelegd omdat daar verdekte sporen lopen.

Schematische weergave van de situatie rond de tunnel op de modelbaan.

 

Door de verdekte sporen is het niet mogelijk om de weg op de juiste diepte te maken.

 

In groen het stukje talud dat nog net in het bakje gemaakt kan worden.

Op de plaats van de tunnel wordt een bakje (in rood) gebouwd voor de weg. Eigenlijk ligt de weg nog veel lager. De beplanting met bomen zal dit straks moeten oplossen.

Toegangsgaten voor de verdekte sporen zijn onmisbaar.

Van de linkerzijde van de kalkbranderij en de directe omgeving heb ik een afdruk 1:1 laten maken.

 

De afdruk is 2,5m lang, dat was de maximale printbare lengte tegen een redelijke prijs. De groeve met rotswanden loopt nog ca. 90 cm door aan de rechterkant.

losse bak voor een deel van de mergelgroeve

Omdat in een later stadium licht, geluid, bewegende delen etc. toegevoegd worden moet dit stuk van de modelbaan goed bereikbaar zijn. Daarom wordt dit landschap ook op een losse bak gebouwd.

Opbouw van de landschapsbak voor het linker gedeelte van de kalkbranderij. Zoals bij alle losse bakken wordt de bak op de modelbaan gemaakt.

 

De voorste lat met rood omcirkelde schroefjes is vast onderdeel van de baan. Alles erachter is landschap dat later naar achteren verschoven kan worden.

De bak voor het landschap wordt opgevuld met XPS.

Met de afkortzaag worden alle delen van de bak in één keer schuin gezaagd. Zo gaat de bak straks klemmen in het landschap dat vast op de modelbaan wordt gebouwd.

 

Tot slot de zijkant (L) ertegenaan lijmen.

Daarna kan het landschap met stukken XPS worden opgebouwd.

Als er voldoende XPS is verlijmd wordt de geluidsisolatie voor de rails aangebracht. Dat zijn 2 lagen rubber van 3mm dikte. Hiermee wordt ook B.S. (hoogte bovenkant spoorstaaf) vastgelegd. Dat is nodig om de hoogte van de vloer van de groeve te bepalen.

Als het rubber is verlijmd wordt het landschap op de modelbaan in vorm gebracht.

Met de concept modellen van de gebouwen van de kalkbranderij erbij wordt de vorm van het XPS landschap verder bewerkt.

 

Kijk bij modelbaan gebouwen voor hoe de gebouwen zijn gemaakt. 

De hoogte van de 'bodem' van de mergelgroeve is aangepast aan de hoogte van de sporen. Vervolgens is de mergelwand achter de kalkoven op de juiste hoogte gebracht. Het gronddepot - links naast het bijgebouw - heeft bijna zijn uiteindelijke vorm gekregen.

Het middelste gedeelte van de kalkbranderij achter het station van Schin op Geul.

 

Er is weinig ruimte voor de groeve en de mergelwanden. De achterste sporen worden verdekt. De achterste grens van de plaat op de foto is de grens tussen los- en laadweg enerzijds en de groeve anderzijds.

De verdekte sporen moeten van bovenaf bereikbaar zijn, dus een deel van het landschap moet verwijderd kunnen worden.

De bovenzijde van de houten constructie voor het landschap. Binnen deze latten wordt weer een bak gemaakt.

Rood omcirkeld zijn tijdelijke schroeven waarmee de bak vastzit aan de baan.

Proberen of de bak precies past, en uitgenomen kan worden.

De bak wordt opgevuld met XPS. Zoals altijd wordt met PUR-schuim gelijmd.

Aan de voorzijde van het vaste gedeelte wordt een laag XPS gelijmd. Hierop wordt het modelgips aangebracht voor de rotswand. De schroefjes zijn tijdelijk. Zodra het schuim vastzit worden ze weer verwijderd.

Als het multiplex is volgeplakt met XPS en de schroefjes zijn verwijderd wordt het in vorm gebracht. Hier en daar worden nog stukjes bijgeplakt, of gedeelten helemaal weggesneden.

Als alle losse stukjes zijn opgeruimd is de rotswand gereed voor het gipswerk.

 

Zodra er voldoende dikte is aangebracht van de modelgips heb ik als eerste de horizonten (horizontale lijnen) gemaakt. Vooraf heb ik een kaartje met de juiste hoogten buiten het werkgebied geplaatst. Dan kan ik steeds snel naar de juiste hoogte instelling met de laserwaterpas die op een statief staat.

laserwaterpas modelbaan

Met een hobbymes wordt de structuur in het gips gekrast. De gehele rotswand is in tien uren gemaakt.

 

Meer over rotsen van modelgips maken.

landschap met rotsen op de modelbaan
groeve modelbaan

naadloos bevestigen modulebak in het landschap

Door de grote hoek waarmee de bak aansluit op de baan klemt de bak nauwelijks. Om ervoor te zorgen dat er geen spleet ontstaat tussen bak en de rest van de treinbaan moet de bak met schroeven/bouten op z'n plek worden gehouden.

Alle inslagmoeren en inbusbouten zijn geplaatst zodat de bak goed aansluit op de modeltreinbaan.

 

Controleren of de landschapsmodule verwijderd kan worden als alle bouten en tijdelijke schroeven zijn verwijderd.

 

Nog een kleine aanpassing bij de bevestiging van de landschapsmodule.

 

Als de bouten worden losgedraaid kunnen ze er nu niet meer uit vallen. Dat lijkt wel zo handig want straks wordt de ruimte tussen rubber en multiplex gevuld met XPS waardoor toegang niet meer mogelijk is.

Het geheel is getest, en de bak schuift makkelijk uit, en weer in de baan.

 

De ruimte tussen de bouten wordt opgevuld en deze strook op de modelbaan wordt op de juiste hoogte gebracht.

Met de weg omhoog bij de kalkbranderij was ik niet tevreden. Ik heb het hele stuk XPS eruit gezaagd, nieuw XPS gelijmd, en weer in vorm gebracht.

Op het midden gedeelte van het emplacement wordt het rubber voor de geluidsisolatie van het rail bed op maat gesneden. Eerst wordt alles afgedekt. Later wordt op de plek van de perrons het rubber uitgesneden en verlijmd.

Daarna wordt de tweede laag rubber gesneden en gelijmd met contactlijm.

 

Het handigst is om de stukken rubbergranulaat niet te groot te maken. Want zodra de beide delen elkaar raken zitten ze vast. En dan is een kleiner stuk makkelijker te verwerken.

 

Op de segmentengrens is een latje geschroefd dat als aanslag dient voor het eerste stuk rubber. De volgende delen steeds secuur aanleggen, en met een roller aandrukken.

 

begin van de afwerking

Om de onderliggende mergel te bereiken werd in werkelijkheid eerst de toplaag afgegraven. Deze grond werd vanaf de bovenkant van de groeve naar het depot aan de linkerzijde gebracht door middel van kipwagens op 500mm veldspoor.

 

Op de modelbaan is het XPS na het schrapen overal ongelijk. Met een blokje hout, met daaronder een stuk schuurpapier (korrel 24) bevestigd, is de railbedding voor het veldspoor op de juiste hoogte gebracht.

modelbaan railbed veldspoor

Met een beetje schuurwerk is het traject uitgezet. Het stukje rails op de foto is Roco H0e. Het stukje veldspoor loopt door tot het andere uiteinde van de groeve.

 

In werkelijkheid was de spoorbreedte 500mm. De Roco uitvoering is te breed en het profiel van de spoorstaven te grof. Voor het veldspoor moet dus een alternatief worden gezocht.

Bekijk het maken van veldwegen en paden van modelgips

Nadat de weg naar de kalkoven met modelgips is gemaakt, is dit het overzicht van de groeve in het ochtendlicht. Al het grove werk is verricht, er kan geschilderd gaan worden.

Het XPS van de kalkbranderij is met de twee bekende basiskleuren (grondkleuren) voor deze modelbaan geschilderd.

modellbahn landschaft steinbruch