modelbaan NIEUWS

modelbaan-nieuws-modelspoor-nieuw

modelbaan nieuws

 Modellbahn Baufortschritt

modeltreinbaan in h0 nieuws

Modelleisenbahn Aktuelles

HO scale model railroad

Modelleisenbahn neuheiten

treinbaan nieuws

model railway news

modelspoor nieuws


Op deze pagina staat het laatste nieuws over de bouw van De Geuldalbaan. Nieuws over werkzaamheden aan de modelbaan en andere actuele items die betrekking hebben op de modelspoorbaan worden eerst hier voorgesteld. Na verloop van tijd wordt de informatie op een andere plek op deze modelspoor website geplaatst.

nieuws over de bouw van mijn modelspoorbaan


update: 26-11-2022

De tunnel onder het spoor van Schin op Geul naar Walem wordt zoals verwacht moeilijk vorm te geven.

 

Het hoogteverschil tussen de spoorlijn en de weg is ongeveer 175mm. Aan de voorzijde van de spoordijk is voldoende ruimte beschikbaar om dit hoogteverschil juist weer te geven. Achter de spoordijk kan de weg niet diep genoeg worden gelegd omdat daar verdekte sporen lopen.

Om de maximaal beschikbare ruimte te benutten heb ik een soort van doosje gemaakt. De vrije ruimte van de onderliggende sporen is zo gewaarborgd.

 

De weg ligt dan nog altijd niet diep genoeg, maar dat zal door de scenery opgelost moeten worden.

Het idee is om door middel van bomen langs de weg deze helemaal aan het zicht te onttrekken. En wel zodanig dat alleen de toppen van de bomen zichtbaar zijn.


update: 25-11-2022

Eerst is het plaatmateriaal achter de zichtbare sporen op maat gemaakt.

Op plekken waar de verdekte sporen bereikbaar moeten blijven zijn toegangsgaten gemaakt. Zeker handig op die plekken waar wissels liggen.


update: 20-11-2022

Deze week is niet veel gebeurt op de treinbaan.

 

De plaat voor het station is nu overal bevestigd. Voordat rails wordt gelegd ga ik eerst de basis voor het landschap (op segmenten C en D) achter de toekomstige sporen vormgeven. 


update: 12-11-2022

De uitgang van station Schin op geul richting Heerlen (richting de railspiraal die naar het schaduwstation voert) wordt nu vlak gelegd.

 

Ook hier heb ik een strook multiplex loodrecht op de plaat geschroefd om elke oneffenheid in verloop te voorkomen.

Ondanks goede planning blijkt de aanloophelling vanuit het schaduwstation toch niet optimaal. Ik heb de hoogte van de spanten op segment-B iets moeten aanpassen.

 

Door de verticale plaat wordt de afwijking zichtbaar. Met een paar strookjes multiplex is de hoogte gecorrigeerd.


update: 11-11-2022

Nadat de spanten hier en daar iets zijn geschuurd ligt de plaat vlak. Om doorbuigen van modelrails en wissels in de toekomst te voorkomen zijn tussen de spanten strookjes multiplex aan de onderzijde van de plaat gelijmd.

Het gedeelte waar de perrons liggen is uitgezaagd. De overgang tussen segment-C en segment-B is op gelijke hoogte gebracht.


update: 09-11-2022

Ik ben begonnen met het volledig vlak leggen van de plaat voor de wisselstraat. Dit zijn de wissels en de kruising van Schin op Geul aan de zijde van Valkenburg.

 

Om alle spanten te controleren heb ik een strook multiplex (die recht is) haaks op de plaat voor de wisselstraat bevestigd. Hier en daar moest 0,5 - 1,0 mm worden weggeschuurd of juist opgevuld worden. 


update: 05-11-2022

De railspiraal is zover gereed. Nu kan ik weer verder gaan met het zichtbare gedeelte op de segment-B. Het verloop van de sporen wordt weer overgenomen op het multiplex.

Rechte lijnen zaag ik met een kleine inval cirkelzaag.

Voor de grap een paar wissels van Weinert Mein Gleis uitgelegd. Ze zijn mooi slank, maar nemen veel ruimte in beslag. Zeker als er een wisselstraat gelegd wordt.

 

Dit is segment-C. Hier komen uiteindelijk 6 wissels en 1 kruising.


update: 02-11-2022

Vandaag de eerste nieuwe terugmeldmodules YD6016LN-CS van YaMoRC ontvangen. Ze gaan de oude modules voor de bezetmelding vervangen.

 

Ideaal dat de nieuwe bezetmelders van Karst Drenth precies op de plek van de oude modules passen. Dus geen draden verslepen, gewoon vervangen.

 

Er is nu ook de YaMoRC-Wiki.


update: 30-10-2022

Alle gesoldeerde draden zijn vandaag gedocumenteerd in het bedradingsschema. Altijd handig om in geval van storing of eventuele aanpassing van de baan gericht te kunnen werken.


update: 28-10-2022

De volgende stap is weer het verlijmen van het rubbergranulaat voor de geluidsisolatie van de rails.

Na droging van de contactlijm kunnen de railstukken worden bevestigd. Voorlopig met schroefjes.

 

De oranje en gele bedrading langs de rails behoort bij de sluis voor de derde keerlus.


update: 27-10-2022

Het multiplex voor de volgende ronde van de railspiraal is verlijmd.

De verdekte sporen zijn bevestigd op 3mm rubbergranulaat. De zichtbare rails is bevestigd op 6mm (2x3mm) rubber.

 

Het laatste deel van de railspiraal vormt de overgang van verdekte naar zichtbare sporen. Hier wordt het dikteverschil in geluidsisolatie van de rails opgelost door een 3mm dikke laag van rubber tussen de delen aan te brengen.


update: 26-10-2022

Vandaag een aantal nieuwe bezetmeldmodules van Karst Drenth (YaMoRC) besteld. De bezetmelding wordt met LocoNet opgezet, net zoals voorheen. Met de YD6016LN-CS van YaMoRC hoop ik dat de idiote terugmelder fouten (zie ook: probleem terugmelding) tot het verleden gaan behoren. Zal wel goedkomen 😉.

 

Ik hoop snel een vervangende centrale te kunnen gebruiken.


update: 25-10-2022

Nadat de bedrading van de met schroefjes bevestigde rails is gesoldeerd wordt de rails weer verlijmd op het rubber. Tussentijds zijn de railstukken/raillassen getest met wagens.

Ik heb nog niet de mogelijkheid om een trein te laten rijden want geen nieuwe centrale en bezetmelders. Het rijgedrag heb ik getest met een kleine en lichte wagen. Verder alle soldeerverbindingen en bedrading nogmaals nagelopen.


update: 22-10-2022

De binnenbocht (R5) van het eerste gedeelte van de kleine railspiraal is bevestigd met tijdelijke schroefjes. Verder heb ik de voedingsdraden voor deze railstukken gesoldeerd.

 

 


update: 15-10-2022

Zoals overal op de treinbaan wordt elk railstuk voorzien van voeding. Dat zijn nogal wat draden in de bochten met vaste railstukken.

 

Met behulp van een stukje soldeerstrook breng ik steeds 2 of 3 draden bij elkaar om van daaruit naar de verdelers of naar de bezetmelders te gaan.


update: 14-10-2022

Na het verlijmen van het rubber voor de geluidsisolatie heb ik weer rails kunnen leggen.

 

Zoals voor alle bochten van de sporen in het verdekte gedeelte heb ik vaste railstukken R5 en R6 van Rocoline gebruikt.

 

Eerst alles met schroefjes vastzetten, en dan kan op een later tijdstip de rails worden gelijmd op het rubber.


update: 13-10-2022

De rails wordt op rubbergranulaat bevestigd. Vandaag heb ik met behulp van mijn mallen stukken gesneden voor de Rocoline R5 en R6 bochten.

Een deel van de railspiraal is weer opgebouwd. De delen zijn nu met houtlijm aan elkaar bevestigd.

 

Vervolgens heb ik de rubbermatten met contactlijm op het multiplex verlijmd.


update: 12-10-2022

Nadat alle delen zijn gedemonteerd, kan de definitieve opbouw van de railspiraal beginnen. Daarbij veel aandacht voor de overgang tussen de segmenten.

 

In de vorige stap (tijdelijke montage) is het multiplex op de segmenten overgang eerst aan beide zijden vastgeschroefd. Daarna is het deel geheel losgemaakt en doorgezaagd en weer op de plek gelegd.

Vervolgens met twee houtjes (die van onderen zijn vastgeschroefd) zorgen dat de bovenzijde op gelijke hoogte blijft. Daarna de onderkant aan weerszijden van de moduleovergang met lijm insmeren.

 

En dan aan één zijde vastschroeven. Nadat de lijm is uitgehard kan de andere kant worden vastgeschroefd en ligt de basis voor de rails volledig gelijk. 


update: 11-10-2022

De resterende stukken zijn ook toegevoegd. Het laatste stuk van de railspiraal maakt deel uit van het emplacement van Schin op Geul (zijde richting Heerlen).

 

Ter controle heb ik een volledige ronde van Rocoline R5 railstukken uitgelegd. Alle delen passen precies op de M6 draadstangen.

 

Ook de hoogte van elk segment van de railspiraal klopt met de berekeningen. De maximale steilheid van het stijgende spoor (in de buitenbocht uiteraard) bedraagt 2,3% en voldoet daarmee aan mijn gestelde criteria voor de baan (https://www.geuldalbaan.nl/ontwerp-modelbaan/modelbaan-ontwerpen-sporenplan )

 

De volgende stap is om de helix weer helemaal te demonteren, en vervolgens alle delen definitief te bevestigen.


update: 10-10-2022

Weer een aantal delen toegevoegd aan de railspiraal om te kijken of de maatvoering correct is.


update: 09-10-2022

Door een ingrijpend voorval in de persoonlijke sfeer heeft alles een tijdje stilgelegen. Maar langzaam aan pak ik de draad weer op.

 

Ik ben begonnen met de bouw van de toegang tot de tweede railspiraal op segment-B, en de spiraal zelf op segment-A.

 

Het ontwerp voor de railspiraal was al lang gereed, en nu worden eerst alle draadeinden in de bodemplaat bevestigd. Daarvoor gebruik ik weer M6 (en dus niet M10) draadstang. M6 is voldoende sterk en bovendien scheelt het weer een hoop gewicht.

 

De rails worden weer bevestigd op 9mm populieren multiplex. Het multiplex dat van het ene naar het andere segment loopt is één geheel.

 

Eerst bouw ik de helix (en de toegang) helemaal op. Vervolgens wordt alles weer uit elkaar gehaald om daarna weer alles in delen opnieuw (en definitief) te bevestigen.


update: 18-09-2022

Het multiplex voor de sporen in het zichtbare gebied op segment-B kan ik pas leggen als de toegang tot de railspiraal op segment-A gereed is.

 

Op segment-A is de railspiraal die toegang geeft tot het schaduwstation al klaar. Daar tussen komt een tweede helix van anderhalve ronde die het zichtbare niveau verbind met niveau (-1).

 

De toegang tot de sporen van de tweede railspiraal op de modelbaan ligt op segment-B.


update: 17-09-2022

Het niveau van het multiplex is verder verdeeld in hoogte. Op de plaat vooraan komt later de tunnel onder de spoorlijn nabij het station van Schin op Geul.


update: 15-09-2022

Ik ben verder gegaan met de multiplex dragers op segment-C. Om te passen is het multiplex los op de spanten gelegd.


update: 14-09-2022

Navraag bij Weinert leert dat er waarschijnlijk geen kruisingen passend bij het Mein Gleis rails assortiment gaan komen.

... Danke für das Lob. Leider werden wir aber vermutlich keine passenden Kreuzungen herstellen. Die Werkzeugkosten müssten einfach auf zu wendige zu verkaufende Produkte umgelegt werden. Da wir seit vielen Jahren Peco vertreiben, können wir an Hand der verkauften Weichen bzw. DKWs die benötigten Kreuzungen berechnen. Das macht die Kreuzungen unbezahlbar.

 

Mit freundlichen Grüßen

Birgit Weinert

 

Hoewel ik deze mogelijkheid had meegenomen in mijn overwegingen valt het toch tegen. Het alternatief is om een kruising van 6,3 º - passend bij de 49-190-1:9 wissels van Weinert - te bouwen of te laten bouwen. Daarom heb ik contact opgenomen met Walter Völklein van Weichen-Walter en gevraagd naar de mogelijkheden, en die zegt het volgende:

 

Kreuzungen mit Winkel 1:9 müssen als Flachkreuzungen gebaut werden,
da sonst die Führung der NEM/RP25 Radsätz nicht mehr gewährleistet ist.

 

Het is dus schijnbaar niet mogelijk om de kruising welke ik nodig heb als 'gewone' kruising te bouwen. Althans niet op schaal h0. Probleem is dat de wielen over een te lange afstand geen geleiding zouden hebben bij de kruisstukken waardoor ontsporingen zouden kunnen optreden.

 

Een oplossing voor dit probleem is een zogenaamde 'Flachkreuzung' oftewel een kruising met tongen. (Op de website van Rixke ⌂ staat meer informatie over dergelijke kruisingen.) De keuze is dan: een kruising met echt houten dwarsliggers en metalen railstoelen etc. of een kruising gebouwd op dwarsliggers van printplaat waarbij de railstoelen van de Weinert flexrails op verlijmd worden. De actuele prijs voor een kruising met echt hout en gegoten railstoelen is €510,- voor gedeeltelijke zelfbouw, en €765,- voor een kant en klare kruising. Deze bedragen overstijgen echter mijn budget. 

 

Omdat er geen andere oplossing is voor het probleem met de kruising heb ik een bestelling bij Weichen-Walter geplaatst voor de versie met printplaat dwarsliggers die toch nog €255,- kost. Met 470mm lengte wordt het een aardig onderdeel van het spoor.  Levertijd is rond mei 2023. 


update: 03-09-2022

Deze week vernomen dat de verkoop van de YaMoRC terugmelders start tijdens OnTraXS.

 

Ik ben begonnen met het uittekenen en zagen van de multiplex dragers voor de sporen van segment-C.

Segment-C is het segment met de kleinste diepte van de modelspoorbaan met 193 x 80 cm.


update: 27-08-2022

Omdat ik nog geruime tijd niet zal kunnen rijden op de modelbaan heb ik besloten om verder te bouwen aan de segmenten A, B en C. Concreet betekent dat dat onder andere het emplacement van Schin op Geul en de tweede railspiraal gebouwd gaan worden.

 

Deze week is multiplex besteld. De prijs van het multiplex is werkelijk verdubbeld. Maar goed, zonder materiaal kan ik niet verder.

 

Verder heb ik railmateriaal van Weinert Mein Gleis besteld. Met 15 meter flexrails en 4 wissels kan ik weer even vooruit aan het voorste gedeelte van SoG. Helaas heeft Weinert nog steeds geen kruisingen van Mein Gleis. Voorlopig zal ik de eerste kruising weglaten. Hopelijk komen volgend jaar wel kruisingen in het Weinert assortiment, anders zal ik moeten uitwijken naar Weichen Walter. 


update: 26-08-2022

YaMoRC - door Karst Drenth

Na het debacle met DK heb ik besloten om de modelbaanbesturing opnieuw op te bouwen met YaMoRC. Ik heb nieuwe terugmeldmodules, boosters en centrale nodig. De terugmelders van YaMoRC zijn met dezelfde behuizing gefabriceerd als DK.

 

Voor de rest is alles anders aan deze nieuwe generatie besturingsmodules van Karst Drenth. Karst heeft afscheid genomen van DK en zet zelf een nieuw merk in de markt. Introductie van YaMoRC zal plaatsvinden tijdens OnTraXS 2022.

 

Karst Drenth in een eerder bericht:

"De YaMoRC terugmelders zijn volledig nieuw ontworpen en lijken in de verste verte ( intern) niet op de DK producten. Uiteraard heeft het "DK-probleem" daarbij dusdanig aandacht gekregen, dat het bij de YaMoRC producten niet voorkomt"

 

"Momenteel (juni 2022, TH) loopt de productie van de eerste batch modules ( in Duitsland, niet in China !! ) dat zullen zijn:
  - YD6016ES-CS ==> 16 voudige Stroomdetectie terugmelder voor de ES-Link bus ( ook s88n compatible ) --> Functioneel gelijk aan de DR4088-CS
  - YD6016LN-CS ==> 16 voudige Stroomdetectie terugmelder voor de LocoNet bus, uitbreidbaar met YD6016ES modules --> Functioneel gelijk aan de DR4088LN-CS
  - YD8008 => 8 voudige Spoelaandrijvings wisseldecoder met z.g. CDU (Capacitor Discharge Unit)
  - YD8116 => 16 uitgangen schakel- / sein decoder"

 

Het gaat mij dus om de YD6016LN-CS terugmeldmodules voor Loconet. Daarbij de nieuwe centrale en booster van YaMoRC. Echter, centrale en booster zullen pas leverbaar zijn in het 2e kwartaal van 2023. Van de terugmelders heb ik geen actuele verschijningsdatum.

 


update: 24-08-2022

Voor de afwisseling heb ik weer een deel van de modelspoorrails van het verdekte gedeelte van de modelbaan definitief bevestigd.

 

Daarvoor heb ik weer contactlijm gebruikt. Om en om worden de schroefjes die de rails op zijn plek houden verwijderd. Dan een klein beetje contactlijm onder de dwarsliggers smeren en een blokje hout met een gewicht op de rails leggen.

 

Deze methode van rails bevestigen staat beschreven op de pagina modelspoorrails in het verdekte gedeelte van de modelbaan


update: 19-08-2022

Ook de kleinere stukken 'afval' kunnen nog worden gebruikt.

Met een hobbymes weer grof bijsnijden totdat de nieuwe blokken XPS ongeveer aansluiten bij het bestaande gedeelte.


update: 14-08-2022

De randen van de segmenten in het landschap zijn zo goed als gereed.

En steeds weer blokken XPS lijmen .....

Een overzicht met alle rommel erbij die nodig is om een stukje landschap te bouwen.


update: 11-08-2022

Op de modelbaan ben ik bezig met de scenery / landschaps contouren bij de segment overgang.

 

Van beide kanten heb ik met XPS volume opgebouwd tegen het hout aan.

 

De eerste aanzet voor het pad langs de rivier is gedaan.

Daar waar de segmenten tegen elkaar komen moet het multiplex het landschap volgen. Grote stukken heb ik eerst met de handzaag verwijderd. Voor het fijnere werk gebruik ik een Multitool (in mijn geval Bosch). Met de dunne zaagblaadjes kan gemakkelijk 'in het hout worden gestoken'.


update: 10-08-2022

De mergelwand van deze voormalige dagbouwgroeve is ongeveer 10 meter hoog.

Ter voorbereiding op de bouw van het landschap op de modelbaan heb ik een aantal foto's gemaakt van de wandelweg langs de Geul tussen Valkenburg en Schin op Geul. Het bouwen in h0 model wordt nog wel een karwei.

 

Gunstig voor de modelbaan is het gegeven dat de taluds in dit gebied zeer steil kunnen zijn, tot bijna 90º oftewel bijna loodrecht. Dat bespaart dus veel ruimte op de baan.

Op de plek waar de bebouwde kom van Schin op Geul begint is het hoogteverschil tussen het wandelpad en de vlak ernaast gelegen rivier de Geul ongeveer 8 meter.

 

De spoorlijn ligt aan de linkerzijde van het bord op circa 45 meter afstand van de rivier. Het hoogteverschil met  de Geul is op deze plek ongeveer 23 meter. In h0 is dit hoogteverschil dus ruim 26 cm.


update: 07-08-2022

De eerste stukken XPS zijn alweer verlijmd. Segment D is best ingewikkeld vanwege de vele hoogteverschillen in het multiplex.

 

Daar zijn twee redenen voor:

- onder de baan maximale ruimte te behouden voor de bereikbaarheid van de sporen

- de hoeveelheid te gebruiken XPS en piepschuim te beperken.


update: 05-08-2022

Voordat ik de multiplex dragers voor het XPS monteer, teken ik eerst de vorm af op het XPS dat er later bovenop gelijmd gaat worden. Dat bespaard straks veel tijd, en snijafval van XPS. Voor kleinere delen maakt het niet zoveel uit.

De dragers van multiplex worden tot op de rand van de segmenten verlijmd. Om te voorkomen dat er lijm aan het andere modelbaan segment komt (hier: segment D grenst aan E), heb ik tijdens de opbouw folie tussen de segmenten gelegd.

 

Iets om in een vroeg stadium rekening mee te houden. Een stukje folie (hier vuilniszak) kost bijna niets en voorkomt veel ellende als de segmenten eens uit elkaar geschoven zouden moeten worden als de modelbaan wordt verplaatst.

 

Zie ook landschapsbouw-scenery →


update: 04-08-2022

Degene die de afbeeldingen heeft bekeken zal hebben gezien dat er terugmeldmodules op mijn modelbaan ontbreken. Alle DR4088LN-cs terugmeldmodules zijn verwijderd. Ook is de booster en de centrale van Digikeijs verwijderd van de baan.

 

Dat besluit heb ik genomen na een eindeloos voortslepend proces van fouten door de Digikeijs terugmeldmodules. De tijd en moeite die ik heb gestoken in het oplossen van een fout met deze modules blijkt voor niets. Voor een volledig relaas over de DR4088LN-cs verwijs ik voorlopig naar mijn draadje op het h0modelspoor forum ⌂

 

De spullen zijn in goede orde door DK ontvangen. Nu nog wachten op restitutie van geld. De mores van Digikeijs in ogenschouw nemend zal ook dat een kwestie van lange adem zijn.


update: 02-08-2022

Het werk op segment F laat ik even rusten. Eerst wil ik een deel van segment D verder afwerken met dragers voor het XPS.

 

Deze dragers zijn al gezaagd toen het dubbelsporige traject werd uitgezaagd uit een multiplex plaat. In principe hoeven ze nu alleen maar op de juiste hoogte te worden bevestigd.

Zodra de horizontale multiplex delen op de modelbaan zijn bevestigd kan ik weer verder met XPS.


update: 01-08-2022

Bij het snijwerk aan het modellandschap heb ik te veel materiaal weggesneden. Helaas niet goed opgelet.

 

Dat is snel hersteld met een nieuw stuk XPS en een beetje PUR-schuim. Dat lijkt toch een groot voordeel ten opzichte van de bouwmethode met spanten, gaas en gips.

Ook aan de voorzijde van de baan begint de vorm van het landschap al ergens op te lijken. Het is moeilijk te zien met dat zalmkleurig schuim.


update: 31-07-2022

Het laatste XPS is verlijmd. Met snijden en schrapen wordt de scenery op de baan verder in vorm gebracht.

Nu een deel van het nieuwe talud zijn uiteindelijke vorm begint te krijgen, heb ik de brug over het spoor tijdelijk ingepast zodat het omringende landschap aan alle zijden kan gaan aansluiten.

Het XPS rondom de brug is op maat gemaakt. De rest van het talud wordt met de mal verder uitgewerkt.

Het talud aan de spoorzijde heeft zijn vorm gekregen. Nu kijken hoe ik het landschap aan de voorzijde kan vormen.

 

Deze hellingen moeten uiteindelijk doorlopen tot aan de rivier (de Geul) die aan de voorzijde van de modelbaan wordt gemaakt.


update: 29-07-2022

En nog een laagje XPS schuim op dit segment van de modelbaan.

Tussen het lijmen van de lagen door ben ik begonnen met het grovere voorwerk aan het XPS voor de taluds.

Met een mal zorg ik dat de taluds op de treinbaan overal dezelfde steilheid krijgen. Dit is een kwestie van steeds passen, en waar nodig een beetje XPS wegschrapen. De mal staat steeds haaks op de spoorstaven, en volgt zo de bochten van de rails.

 

Het idee van de doorsnijding van het landschap op dit deel van de baan wordt al zichtbaar.


update: 28-07-2022

Laagje voor laagje XPS begint dit stukje landschap vorm te krijgen.


update: 25-07-2022

Met XPS wordt het landschap verder opgebouwd. Met behulp van de tekening heb ik steeds belangrijke punten aangetekend. Dus op elke volgende laag opnieuw aantekenen.

 

De lagen schuim worden met PUR verlijmd. Dat werkt snel, en zonder knoeien. Na een uur of twee is de PUR voldoende hard om een nieuwe laag XPS aan te brengen.

 

Waar mogelijk gebruik ik lijmklemmen om het net verlijmde XPS aan te drukken. Waar dat niet lukt plaats ik voldoende gewicht op de schuim platen.

 

Meer over het lijmen met PUR-schuim staat bij bouw modelbaan/landschapsbouw →


update: 24-07-2022

Het volgende werkje wordt de verdere vormgeving van de voorkant van de baan op segmenten F en G.

 

De multiplex plaatdelen waren al gezaagd bij de bouw van het achterste gedeelte van dit segment. Kijk ook eens bij modelbaan bovenbouw →

De multiplex dragers worden nu op de spanten bevestigd. Vervolgens wordt alles weer met XPS opgebouwd en wordt het landschap uitgesneden.

 

Om de plaats voor de paden etc. te bepalen gebruik ik de 1:1 tekening van de modelbaan.

 

Hoe de spanten van dit deel van de modelbaan tot stand zijn gekomen staat omschreven bij bouw modelbaan →


update: 22-07-2022

Op segmenten F en G heb ik de rails met de airbrush gespoten. Werken met de airbrush vergt ruimte, en voordat ik aan de voorkant verder ga bouwen wil dat karwei hebben uitgevoerd.

 

De verf is in dunne laagjes aangebracht zodat de details van de Weinert rails mooi zichtbaar blijven.

Met een blokje hout heb de rails schoongemaakt voordat de verf hard is.

Ik heb direct spuitbare verf van Vallejo gebruikt. Mijn kleurenmix van ModelAir is geworden: 5 delen 71.249 met 2 delen 71.040

De dwarsliggers ga ik naderhand met een kwastje de juiste kleur geven.


update: 18-07-2022

Het XPS dat ik gisteren heb geschilderd ziet er fraai uit. de kleur is donkerder geworden, en de structuur van het schuim is goed zichtbaar.

 

Dit is een goede basis voor het landschap op de modelbaan. Althans voor de natuurlijke omgeving waarin dit gedeelte van de spoorlijn ligt.

Voor de gedeelten waar kalkgesteente aan de oppervlakte komt, of waar meer mergel in de bodem zit heb ik een lichtere kleur gekozen op basis van eerdere grondmonsters.

Rondom de rotsen heb ik met een kleinere kwast geschilderd, die wel harder is. Tussen het maken van de rotsen van gips en het schilderen zit een half uur. Het gips is dan nog vochtig en neemt niet zo snel verf op.

Door nat-in-nat te werken met de kleuren ontstaan er vloeiende overgangen. Vanwege de grote oppervlakte die geschilderd wordt valt dat echter niet mee doordat de verf op sommige plekken dan al aangedroogd is.


update: 17-07-2022

Het gips is uitgehard en droog, en nu ga ik de grondkleur van de bodem op het XPS aanbrengen.

 

Op deze manier heb ik tot nog toe niet gebouwd aan een modelbaan. Dus het is voor mij ook een experiment. Met een kwast lukt het aanbrengen van de grondkleur prima. Maar het vergt veel tijd om alle gaatjes en putjes in het XPS van kleur te voorzien.

Het bouwen van de afneembare bakken voor het landschap was veel werk, maar blijkt een geweldige oplossing voor de bereikbaarheid bij het werken aan de scenery op de baan.

 

Het resultaat van het schilderwerk is fantastisch!

Ik heb gekozen voor een kwalitatief goede verf die:

 

- zeer goed dekt

- echt mat is

- in kleur te reproduceren is, geen eigen mengsels

- schrobvast is, ivm. bewerkingen van het oppervlak in een later stadium van de bouw van de modelbaan


update: 16-07-2022

De wegen in het XPS landschap zijn onverharde wegen. In werkelijkheid bestaan ze uit samengeperste grond met of zonder kiezel.

 

Op de modelbaan behoren ze dan ook niet mooi effen en gladgestreken te zijn. Ik maak de (veld)wegen van modelgips.

Het gips heb ik met een spatel (schildersmes van Talens)op het XPS aangebracht.

 

Omdat gips snel verhard is het beter om steeds kleine hoeveelheden aan te maken.

Na het uitsmeren van de modelgips heb ik gewacht totdat het gips begint uit te harden, maar nog net vervormbaar is, alvorens het met een natte kwast te bewerken. Met een natte kwast kan een mooie aansluiting op het aangrenzende XPS worden gemaakt. Ook worden de eventuele scherpere groeven van de spatel iets weggewerkt.

Direct daarna heb ik de haren van de kwast verticaal in het gips geprikt. Daardoor verdwijnen de zachte vegen van de kwast uit de vorige bewerking.


update: 15-07-2022

De randen van de baan worden op dezelfde manier geplamuurd.

En ook de randen van de bakken voor het landschap.

Een overzicht van de met gips bewerkte multiplex randen op de modelbaan

Nadat het gips is uitgehard heb ik de randen van de baan en bakken weer geschuurd met grof schuurpapier.

 

Dit zodat alle gips van het multiplex wordt verwijderd. Als het gips op het hout zou blijven zitten in deze fase, dan zal het straks als de bakken worden verschoven toch kapot breken. Het is dus handiger om het gips nu reeds te verwijderen, dan om straks kapotgebroken stukjes in het landschap op de baan te zien.


update: 14-07-2022

Voortgang van bespreking op datum: 06-05-2022

Het toegangsluikje bij Oud-Valkenburg wordt afgewerkt. De binnenste driehoek is voorzien van een bodem, en gevuld met XPS.

 

De bodem van de buitenste driehoek is weggezaagd zodat de onderliggende sporen bereikbaar worden.

Daarna met de schraper het stuk XPS laten aansluiten bij het omringende landschap op de baan.

Vervolgens met een grote spatel de randen met modelgips plamuren.


update: 07-07-2022

De pagina's van de website zijn verder geoptimaliseerd voor mobiel.


update: 26-06-2022

In dit filmpje https://youtu.be/ne-tGfxPXFk een overzicht van De Geuldalbaan. Deze film van de modelbaan is met een groothoeklens opgenomen en is niet geknipt.


update: 25-06-2022

Deze week een filmpje gemaakt van een testrit op mijn modelbaan. https://youtu.be/IeomKv7dYKU


update: 16-06-2022

Uitvoering van de schakeling voor de sluis van de keerlus.

 

Ook bij de sluis voor de keerlus worden alle railstukken gevoed. Omdat de polariteit van de sluis steeds gaat wisselen kan geen van beide voedingsdraden bij de overige 'rode draden' van de bezetmelders worden gelegd. Ik heb ze aan weerszijden langs het spoor bevestigd. De twee voedingsdraden worden geheel gescheiden van de rest naar de print gevoerd.

 

Meer over keerlussen op mijn modelbaan bij elektrisch/keerlus →


update: 08-06-2022

Voortgang van bespreking op datum: 25-04-2022.

In het enkelsporige blok B112 is een keerlusschakeling opgenomen. Omdat het enkelspoor in twee richtingen bereden wordt is deze uitgevoerd met 4 reedcontacten en een bistabiel relais.

Volgens dit schema is de schakeling opgebouwd. Reedcontacten M1 en M2 zorgen ervoor dat de polariteit van blok B gelijk wordt aan de polariteit van blok C. V1 en V2 zorgen ervoor dat de polariteit van blok B gelijk wordt aan de polariteit van blok A.

Dit is de bijbehorende print. Een tweede bistabiele relais zorgt voor een visuele controle door middel van 3 LED's. Blok A (B111) licht altijd geel op, en blok C (B113) licht altijd groen op. Afhankelijk van de polariteit licht de LED voor Blok B (B112) groen of geel op.


update: 24-05-2022

Nadat de pijlers zijn aangepast heb ik de brug in elkaar gestoken en verlijmd. De zijkanten en de laatste dwarsverbindingen zijn op de plaats gezet.

 

Met de airbrush heb ik een eerste laag verf in cementkleur gespoten. Ik heb Model Air acrylverf van Vallejo gebruikt. Waar de onderdelen van de boogbrug elkaar raken is hier en daar een klein spleetje zichtbaar dat ik 'gedicht' heb met een hele kleine penseel en een beetje verf. Na het spuiten wordt op een enkele plek het MDF iets ruwer, en dat zal dan weer even geschuurd moeten worden voor de volgende spuitgang.


update: 21-05-2022

In totaal 8 pijlers van de betonnen boogbrug moeten worden aangepast. In werkelijkheid zijn deze pijlers 8 cm dunner dan de betonnen boog. Omdat de boog en de pijlers uit één stuk zijn gesneden zit er niets anders op dan ze dunner te maken.

 

Eerst is de brug weer gedemonteerd, en vervolgens is het MDF 0,5mm dunner geschuurd. Dat heb ik gedaan met een stukje schuurpapier dat onder een latje is geplakt.

Vandaag heb ik mijn nieuwe Sparmax TC610Hn compressor ontvangen.


update: 20-05-2022

Ter voorbereiding op het schilderen van het XPS hardschuim op de segmenten F en G van de modelspoorbaan ben ik op zoek gegaan naar de juiste, en passende kleuren voor de verf voor de ondergrond. Nadat in een later stadium 'groen' is aangebracht, zullen met name een aantal geërodeerde mergelstructuren en paden in de hellingbossen in het zicht blijven. Ik zou naar passende strooimaterialen in de handel kunnen zoeken, maar ik denk dat ik gebruik maak van 'echt' materiaal uit de omgeving.

Om de juiste kleur te vinden voor de bodem en de hellingen rondom het voormalige station Oud-valkenburg heb ik een aantal bodemmonsters genomen. Het materiaal van de monsters is kleurecht, maar ik wil dat niet zomaar op de modelspoorbaan aanbrengen. In het materiaal kunnen micro-organismen zitten. Om alle levende organismen te doden heb ik alles in de oven verhit op 250°C.

De mergel van de hellingen is niet of nauwelijks verkleurd tijdens het verhittingsproces.

mergel gedroogd:

mergel in de oven verhit:

De kleur van de bospadenbodem wordt echter een tint donkerder door het verbranden van het organische bestanddeel. Maar de van nature aanwezige kleurschakeringen blijven behouden. En eigenlijk vind ik dit fraai uitzien.

grond gedroogd:

grond in de oven verhit:


update: 14-05-2022

Nabij het voormalige station Oud-Valkenburg ligt een betonnen boogbrug (zie ook: https://www.geuldalbaan.nl/achtergrondinformatie/station-oud-valkenburg#spoorbrug-schaelsberg).

 

Een hele tijd heb ik nagedacht over hoe ik de brug zou kunnen maken. Omdat ik een mooie boog - zonder hakkels - wil maken heb ik gekozen voor laser gesneden MDF. Uit de bestaande bouwtekening heb ik geprobeerd met zo weinig mogelijk losse onderdelen een brug in model te maken. De onderdelen kunnen in elkaar worden geklikt, dat vergroot in elk geval de precisie tijdens het verlijmen. Voor de betonnen constructie heb ik MDF in 3 dikten gebruikt. Het aanzicht van de brug ziet er zo uit:

Het snijwerk ziet er strak uit. En zoals zal blijken kan bijna alles zonder te lijmen in elkaar gezet worden. Vanwege de stabiliteit tijdens de bouw heb ik de boog aan de onderzijde van een extra (tijdelijke) versteviging voorzien. Nadat de brug in het landschap ligt, kan deze verbinding worden weggezaagd.

Aan de bovenkant ziet het MDF er nog mooi uit, de onderkant is toch meer zwartgeblakerd. (Of andersom?)

De onderdelen die de betonnen dwarsbalken onder het wegdek vormen kunnen allemaal geklikt worden in het MDF voor het wegdek. Het zijn nogal kleine stukjes, en op die manier zitten ze precies op hun plek.

Het wegdek van de echte brug is van gebakken klinkers voorzien. Naar schatting zouden ongeveer 1600 model klinkers op het model van de brug gelijmd moeten worden. Ik ben nog op zoek naar de juiste kleur modelstenen. In werkelijkheid zit er ook een blauwige tint in de gebakken stenen. Juweela (http://www.juweela.nl/index.php?route=product/product&path=60_68&product_id=484) heeft bakstenen die op schaal 1:87 zijn gemaakt, alleen vraag ik me af of de rode (mix)kleur de juiste is?

 

Ik heb een kleur nodig in deze richting:


update: 12-05-2022

Pagina over de bevindingen met de MP5 wisselmotor van MTB toegevoegd: https://www.geuldalbaan.nl/elektrisch/mtb-mp5-wisselmotor


update: 11-05-2022

Vandaag de pagina https://www.geuldalbaan.nl/bouw-modelbaan/modelspoorrails geheel vernieuwd.


update: 06-05-2022

Deze week heb ik het 'verdwijnpunt' bij station Oud-Valkenburg verder vormgegeven.

 

Met de verschuifbare bakken voor het landschap had ik ervoor gezorgd dat de sporen goed bereikbaar zouden zijn. Het punt waar de sporen vanuit Ov verdwijnen blijken nu helaas nauwelijks bereikbaar te worden zonder een kleine aanpassing.

 

Er zal een extra toegang gemaakt moeten worden. Dat heb ik opgelost door middel van twee taps toelopende driehoeken die precies in elkaar passen. De buitenste driehoek wordt vastgelijmd op de multiplex plaat. De binnenste driehoek is opgenomen in het landschap, maar kan omhoog getild worden.

 

De doorgang (profiel vrije ruimte) is op basis van NEM 102/103 gemaakt. Naderhand kan ik de doorgang zo klein mogelijk maken op basis van het rijdende materieel.

 

Het is de bedoeling om alles achter de doorgang zo zwart mogelijk te maken, zodat het inderdaad zal lijken alsof de trein verdwijnt.


update: 25-04-2022

Omdat de werkzaamheden aan het gedeelte bij station Oud-Valkenburg en de kalkbranderij stil liggen, heb ik aan de andere zijde van de baan wat voorbereidend werk verricht aan een baanvak tussen het verdwijnpunt richting Wijlre bij station Schin op Geul (W) en een reeds gereed gedeelte richting schaduwstation (C). Vanaf (C) wordt het enkelspoor weer dubbelspoor. Voor het hele baanplan kijk hier: https://www.geuldalbaan.nl/ontwerp-modelbaan/sporenplan-geuldalbaan

 

Het multiplex voor het enkelspoor is gemonteerd, en het geluiddempend rubber is verlijmd. Binnen dit baanvak moet een keerlusschakeling worden opgenomen. De keerlusschakeling zal ik gaan maken met behulp van een bistabiel relais en een paar reedcontacten. Elke trein zal geheel binnen de sluis moeten passen. Met een lengte van ruim vier meter zal dat wel goedkomen.update: 20-03-2022

De opbouw van de kalkbranderij was niet naar tevredenheid. Daarom heb ik het gedeelte in zijn geheel uit de bak gezaagd.

 

Het ziet er een beetje vreemd uit, het nieuwe XPS heeft een andere roze kleur.

 

Nu blijkt ook weer het voordeel van de losse bak voor het landschap, en de opbouw uit XPS. Had ik kippengaas en gips gebruikt dan was de ravage veel groter geweest.


update: 19-03-2022

Het linker gedeelte van het landschap losgekoppeld om te kijken of alles nog past ter voorbereiding op het kleuren van het XPS.


update: 11-03-2022

De bak met het landschap achter de kalkbranderij is grotendeels gereed. De basis van de scenery van dit deel is in grote lijnen klaar.

Hoe ik de mergelwand op de achtergrond ga maken weet ik nog niet precies. Waarschijnlijk op basis van gips, maar misschien is er een andere mogelijkheid. Om echte mergel te gebruiken en deze te bewerken lijkt op dit moment geen ideale oplossing vanwege het gewicht dat dan wordt toegevoegd. De bak met de mergelwand is ongeveer 1,60m lang en moet wel afneembaar blijven natuurlijk.

De bak sluit naadloos aan op het vaste gedeelte van de baan.

De begrenzing van de bakken valt niet samen met de grenzen van de segmenten. Dat voorkomt ook dat er straks storende rechte lijnen de hele baan doorsnijden. Op het laagste punt van de parallelle weg moet nog een gemetselde duiker onder de spoorlijn komen.


update: 18-02-2022

Het landschap achter de kalkbranderij begint al een beetje vorm te krijgen.

Dit gedeelte van het landschap op de modelbaan is bijna gereed voor de eindafwerking. Nadat de vorm ruw met de zaag is gemaakt, wordt het XPS verder in model gebracht met een rasp.


update: 10-02-2022

Het isolatiemateriaal (XPS en EPS) voor het landschap wordt geplakt met PUR schuim. Ik heb gekozen voor laag-expanderend schuim.

 

Met een goedkoop PUR-pistool valt prima te werken. Door het pistool goed dicht te draaien na gebruik, en af en toe even te gebruiken, wordt het schuim niet hard het pistool.


update: 06-02-2022

De bak voor het landschap met de kalkbranderij maak ik ook van 9mm populieren multiplex. Met dit plaatmateriaal heb ik alles op de modelbaan gebouwd. Het is nogal een gepuzzel hoe ik de aansluitingen met de vaste baangedeelten moet maken. Maar goed, het begin is er. Het is weer even wat ander werk dan rails leggen en draadjes solderen.
De bak ga ik weer opvullen met EPS en XPS om het landschap vorm te geven.


update: 03-02-2022


update: 29-01-2022

Deze week heb ik een ontwerp proberen te maken van de kalkoven aan de Schaelsberg.

 

Aan de hand van een meting in het veld heb ik bepaald dat de breedte van de basis van de kalkoven ongeveer 6,20m was. De maatvoering van het gewelf van de ovenmond staat in de tekening.

De nabij gelegen kalkoven van Kroongroeven had volgens een meting van Jan Nillesen een ovenmond met een hoogte van 3,00 meter. Uitgaande van die hoogte zal de toegang tot de oven op gelijke hoogte hebben gelegen als de spoorlijn. Wellicht is een groot gedeelte van de ovenbasis nog intact, maar verdwenen onder de oppervlakte. Voor de eigenlijke oven, het gedeelte waar de kalkstenen door hoge temperatuur worden ontleed in gebrande kalk (CaO) en kooldioxidegas, heb ik als voorbeeld de kalkovens van NEMEK genomen.

De doorsnede van de kalkoven:update: 14-01-2022

Vandaag heb ik veldwerk verricht. Ik heb nog een aantal foto's gemaakt van de restanten van de kalkoven op de Schaelsberg. En voor zover als mogelijk heb ik nog wat metingen gedaan aan de basis van de kalkoven.


update: 10-01-2022

Vandaag op basis van aanwijzingen van Digikeijs weer een aantal testen doorgevoerd om de foutieve melding van de terugmeldmodules (DR4088LN-cs) op te lossen. Een verslag heb ik hier geplaatst.

Alle nieuwe producten zijn geïnstalleerd. Versie 1.6.2-beta heb ik geïnstalleerd.

Ik heb een aantal testritjes gemaakt, en dit zijn mijn bevindingen:

 

Mijn twee testlocs reageren op de Lokmaus; vooruit, achteruit, snelheid, verlichting. Dat is dus nog steeds goed, maar dat is dan ook het enige positieve dat ik kan melden. Voor het overige geraken we steeds verder weg van het oorspronkelijke probleem. In de ‘oude’ situatie was het probleem dat bij de opstart soms een vinkje ontbrak in de terugmeldmonitor. Nadat de loc in het volgende blok reed was alles in orde.

 

Zoals bekend had module-N3 (nieuwe module nummer 3) een defect aan het klemschroefblokje, en is vervangen door de volgende module ic. module-N4. Module-N4 is vervangen door module-N5 etc.

 

Ik maak bij deze testen gebruik van een lang stuk dubbelspoor. Zo kan ik de resultaten van het rechter en het linker spoor vergelijken. 1 Loc staat op het linker spoor en 1 Loc staat op het rechterspoor.

 

Testresultaat x:

 

Ik start alles op.

2 Locs staan op dubbelspoor op een blok van module-N5. Dat wordt correct weergegeven in de terugmeldmonitor.

Met de Lokmaus laat ik Loc1 rijden van module-N5, via blokken van module-N2 naar een blok van module-N1.

Zodra Loc1 een blok van module-N2 bereikt wordt dat op de terugmeldmonitor weergegeven als een adres van module-N1 !!!

Vervolgens rijdt Loc1 blokken van module-N1 binnen en worden deze blokken weergegeven als adressen van module-N1.

 

Als ik Loc2 op het parallelle spoor laat rijden van module-N5 via module-N2 naar module-N1, levert dat soortgelijke foutieve meldingen op.

 

Testresultaat y:

 

Ik start alles op.

2 Locs staan op dubbelspoor op een blok van module-N5.

In de terugmeldmonitor zie ik 4 vinkjes branden. Hiervan zijn er 2 correct, namelijk die van adressen van module-N5. De andere 2 vinkjes geven adressen aan van module-N2 (waar dus geen verbruiker staat).

Met de Lokmaus laat ik Loc1 rijden van module-N5, via blokken van module-N2 naar een blok van module-N1.

Zodra Loc1 een blok van module-N2 bereikt wordt dat op de terugmeldmonitor weergegeven als een adres van module-N1 !!!

Vervolgend rijdt Loc1 blokken van module-N1 binnen en worden deze blokken weergegeven als adressen van module-N1.

De gehele tijd blijven vinkjes van de adressen van module-N2 branden.

 

Als ik Loc2 op het parallelle spoor laat rijden van module-N5 via module-N2 naar module-N1, levert dat soortgelijke foutieve meldingen op.

 

Testresultaat-z:

 

Ik start alles op.

1 Loc staat op dubbelspoor op een blok van module-N5. En 1 Loc staat op dubbelspoor op een blok van module-N1.

Het vinkje van het adres van module-N5 is aan (dus goed).

! het vinkje van de loc binnen module-N1 gaat in eerste instantie branden als de adressen worden gescand (blauwe blokjes). De scanner gaat nogmaals over adressen van module-N1 en dan gaat het vinkje weer uit!

 

Ik schakel een aantal keren aan/uit en steeds gebeurt hetzelfde.

 

Conclusie:

 

Door de aangepaste modules/centrale toe te passen treden meerdere ‘vreemde’ fouten op. We dwalen steeds verder af van het oorspronkelijke probleem.


update: 08-01-2022


update: 07-01-2022


update: 06-01-2022


update: 05-01-2022


update: 25-12-2021


update: 18-12-2021


update: 18-12-2021


update: 11-12-2021


update: 08-12-2021

De tweede test vandaag uitgevoerd. De bestaande DR4088LN modules zijn omgewisseld voor de aangepaste uitvoering. Deze, tezamen met de bestaande DR5000, zorgen niet voor een correcte weergave op de terugmeldmonitor van de DR5000. Het probleem met de bezetmelding is dus nog niet opgelost.


update: 07-12-2021

Vandaag begonnen met een reeks nieuwe testen om het probleem met de bezetmelding op te lossen. Digikeijs heeft aangepaste DR5000, DR5033, nieuwe voedingen en een aantal DR4088LN-cs ter beschikking gesteld. In de nieuwe centrale en modules is de hardware aangepast.

 

Een eerste test wijst uit dat de fout in de bezetmelding niet wordt voorkomen door de aanpassing in de DR5000 centrale en nieuwe voedingen voor de DR5000 en de booster DR5033.


update: 22-11-2021

Bovenaanzicht van de indeling van de besturing in het ladeblok. In de lade is nog ruimte voor 2 boosters met diodeschakeling en de bijbehorende adapters. Veel meer hoeft er niet in te passen want alle schakeldecoders en terugmeldmodules zijn decentraal op de baan geplaatst.

 

Tegelijk heb ik een nieuwe voeding aangeschaft: MeanWell 105W, 7A, 15V. De voeding is ingesteld op 13,5V.

In het ladeblok heb ik nog een uittrekbaar tableau gemaakt voor toetsenbord en muis.

Voor het ladeblok heb ik volledig uitschuifbare geleiders gebruikt van 500mm lengte. Ze kunnen worden belast tot 45kg.

Het geheel is opgehangen aan aluminium hoekprofielen van 40x40x3mm.


update: 02-11-2021

De nieuwe kast voor de besturing is onder de modelbaan bevestigd. De bedrading moet nog worden gefatsoeneerd.

 

Tevens de Bèta versie van Digikeijs geïnstalleerd om het bestaande probleem met de bezetmelding op te lossen. Maar helaas blijft het bezetmeldingsprobleem bestaan. 


update: 30-10-2021

De bestaande kast voor de besturing wordt vervangen door een volledig uittrekbare lade onder baan.


update: 25-10-2021

Nadat Digikeijs een mogelijke oplossing had bedacht heb ik dat getest. Helaas was daarmee het probleem niet verholpen.

Vandaag een nieuw bericht van Digikeijs met nu hopelijk wel de oplossing.


update: 28-09-2021

! Vandaag, na het plaatsen van onderstaande update, heb ik bericht ontvangen van Digikeijs dat men het probleem heeft kunnen nabootsen. Dat is in elk geval een eerste stap richting oplossing !


update: 28-09-2021

Problemen met de besturing van de modelbaan met Digikeijs DR5000 icm DR4088LN-cs terugmeldmodule.

 

Zoals ik beschreef op deze pagina is mijn keuze gevallen op de Loconet terugmeldmodule van Digikeijs vanwege de veronderstelde verminderde storingsgevoeligheid. Ik ga nog steeds uit van de kwaliteiten van het Loconet. Maar naarmate de bouw van De Geuldalbaan vorderde en het aantal DR4088LN modules toenam, is er een storende en terugkerende fout opgetreden in de terugmelding.

 

Theoretisch kunnen volgens opgave van Digikeijs 128 modules worden gekoppeld. Praktisch treedt op de baan vanaf 5 modules regelmatig een fout op. Bij het opstarten van de besturing van de modelbaan blijkt dat af en toe (maar wel regelmatig) een loc niet door het systeem wordt gezien.

 

Zodra de loc het volgende blok binnenrijdt wordt hij weer gedetecteerd. Het betreft geen spookmelding. Over het probleem heb ik sinds januari 2020 met Digikeijs gecommuniceerd. De fout is niet terug te voeren op fouten in de bedrading (of te kleine diameter) of defecte Loconet kabels. Evenmin komt de fout voort uit vervuilde rails of wielen, en de afgelezen stroom van de DR5000 centrale is goed. Digikeijs was zo vriendelijk om een eigen testcentrale ter beschikking te stellen, maar ook met deze centrale treedt de fout regelmatig op. 

 

Een laatste analyse heeft uitgewezen dat het probleem optreedt zodra er 5 modules DR4088LN in de keten zijn opgenomen. Daarbij maakt het niet uit in welke volgorde ze zijn geschakeld. En daarbij ontstaat het probleem zelfs als module nummer 5 uitsluitend is aangesloten met de Loconet kabel (dus zonder voeding en zonder detectiebedrading).

 

Nadat ik een aantal maanden niets meer heb vernomen, heb ik in week 37 weer navraag bij Digikeijs gedaan. Helaas heb ik tot op dit moment nog geen oplossing van Digikeijs mogen ontvangen. Op meerdere fora worden soortgelijke problemen door gebruikers vermeld. De vraag is nu of ik de juiste keuze heb gemaakt met Digikeijs?


update: 22-06-2021

Overzicht Geuldalbaan juni 2021.


update: 12-06-2021


update: 05-06-2021


update: 25-05-2021


update: 19-05-2021


update: 15-05-2021


update: 14-05-2021


update: 08-05-2021

Begonnen met de aansluiting van Mein Gleis code 75 op de bestaande Rocoline code 83 rails.

 

De verdekte flexibele rails van Rocoline komt vanuit een bocht bij (V) (zie sporenplan) bij Oud-Valkenburg te voorschijn. Het uiteinde van de flexibele rails wil in principe spanningsvrij 'rechtdoor'.

 

Om ervoor te zorgen dat er geen knik in de sporen gaat ontstaan, is een stukje spoorstaaf van de flexrails (met radius=R5) vervangen door een stukje spoorstaaf van een vaste R5 bocht. De verlijmde bielzen van de flex zijn hierbij blijven liggen. 

Vervolgens heb ik de code 75 spoorstaaf van Mein Gleis door de bielzenmat van de Rocoline rails geschoven.

 

 

Door middel van 2 houtjes worden de  spoorstaven precies tegen elkaar gepositioneerd. De spoorstaaf van Rocoline wordt daarbij iets naar beneden gedrukt.

 

Daarna worden de spoorstaven aan elkaar gesoldeerd.

Na het solderen wordt de Code 75 spoorstaaf van Weinert aan de buitenzijde op de bielzenmat gelijmd.

Nadat de spoorstaaf vastzit wordt deze geslepen. Aan de binnenzijde worden de bevestigingspunten voor de spoorstaaf weggeslepen zodat de wielflenzen op het lagere code 75 profiel niet aanlopen.


update: 06-05-2021

Van station Oud-Valkenburg tot emplacement Schin op Geul zijn nu twee lagen akoestisch materiaal van elk 3mm dikte verlijmd.

 

Het spoorplan van het raccordement van kalkmergelgroeve Filippo wordt overgedragen op het (resorb) rubber.

In magenta weergegeven waar het rubber gelegd is, en waar de eerste rails van Weinert gelegd wordt.


update: 01-05-2021


update: 29-04-2021

Nadat het spoorplan voor de aansluiting van de groeve was aangepast bleek dat ik de rest van het tracé tot aan het emplacement van Schin op Geul ook moest aanpassen. De radius heb ik kunnen handhaven op minimaal 805mm.

 

De onderlegger voor het zichtbaar spoor op segment D en E is vervangen.

Om eventueel doorbuigen van het multiplex bij de zichtbare sporen te voorkomen - en zeker bij de lange Weinert wissels - zijn extra ondersteunende latjes aangebracht.


update: 28-04-2021

De afgelopen dagen/weken bezig geweest met een probleem bij de terugmelding vanuit de D4088LN naar de DR5000 centrale. Om de een of andere reden worden bij het opstarten niet alle aanwezige locs zichtbaar in de terugmeldmonitor op het scherm. Dit terwijl de wielen van de locs en de rails schoon zijn. Bovendien geeft de rode knipperled op de DR4088LN wel aan dat een blok bezet is. Zodra de loc het volgende blok binnenrijdt wordt hij wel zichtbaar.

 

Na overleg met Digikeijs zijn een aantal instellingen aangepast, maar het probleem blijft bestaan. Omdat ik uitsluitend Loconet terugmelders gebruik dient S88 op 0 gesteld te worden, was ik vergeten. Toch blijkt dat niet dé oplossing te zijn.


update: 21-04-2021


update: 27-03-2021

De onderlegger voor de spooraansluiting van de kalkmergelgroeve Schaelsberg is aangepast aan het nieuwe spoorplan voor het raccordement.

 

De spooraansluiting wordt gemaakt met wissels van Weinert 'Mein Gleis'. Vanwege de lengte van de wissels (375mm en 355mm) moet het multiplex volledig vlak zijn. Omdat het bovendien een hellend vlak is, heb ik een tijdelijke strook multiplex op de onderlegger geschroefd totdat deze is verlijmd op de verticale spanten.


update: 25-03-2021


update: 14-03-2021


update: 13-03-2021

foto verwijderd


update: 09-03-2021


update: 06-03-2021

toelichting verwijderd


update: 02-03-2021


update: 28-02-2021


update: 26-02-2021


update: 18-02-2021


update: 11-02-2021


update: 10-02-2021


update: 09-02-2021


update: 27-01-2021


update: 19-01-2021


update: 15-01-2021


update: 10-01-2021


update: 30-12-2020


update: 23-12-2020


update: 16-12-2020


update: 15-12-2020


update: 10-12-2020


update: 07-12-2020


update: 05-12-2020

De pagina Drie Beeldjes & Geulbrug wordt voorbereid.


update: 04-12-2020


update: 28-11-2020


update: 23-11-2020


update: 20-11-2020