bouw van landschap en scenery op de modelbaan en modelspoorbaan

landschapsbouw & scenery


In deze rubriek wordt al datgene dat uiteindelijk zichtbaar is op de modelbaan gerekend tot het landschap en scenery.

de basis en de bouw van het landschap & scenery

basis landschap: gaas en spanten methode of opbouw met EPS/XPS

Op mijn vorige modelbaan heb ik gaas met gips gebruikt en ook piepschuim (EPS) om het landschap vorm te geven. Het werken met piepschuim beviel mij beter. Het werkt flexibeler en mijn ervaring is dat het gewicht bespaart doordat er veel minder gips nodig is om de modelspoorbaan vorm te geven. Er hoeven ook minder spanten gebouwd te worden voor de stabiliteit. Bovendien is het eenvoudiger om de modelbaan horizontaal in delen te bouwen daar waar de baan te hoog voor transport wordt.

 

Daar staat tegenover dat er minder dragers nodig zijn bij de gaas/gips methode. En het bouwen met XPS of EPS levert helaas wel een hoop afval op.

 

Bij de bouw van De Geuldalbaan is gekozen voor de constructiemethode met EPS of XPS schuim. Daartoe zijn er dragers voor het landschap van de modelbaan nodig.

eventueel transport van de modelbaan: landschap met bakken

Vanwege de grootte van de modelbaan is een indeling in segmenten is voorgenomen zie ook de rubriek modelbaan frames →. Om te zorgen dat de segmenten getransporteerd kunnen worden naar een plek buiten de huidige ruimte is het noodzakelijk rekening te houden met de hoogte van elk segment.

Als voorbeeld hier spant G4 van segment G.

 

De hoogte van de grootste segmenten is ongeveer 100cm. Dat is exclusief de hoogte voor bomen en bebouwing.

De contouren van het landschap geven aan dat het onmogelijk is de segmenten op deze wijze te vervoeren. Uitgaande van een deuropening van 80 cm breedte zal er een horizontale scheiding in de segmenten gemaakt moeten worden. De hogere delen van het modelbaan landschap dienen gescheiden te kunnen worden van de segmenten.

Door middel van een soort bak kunnen de hoogste gedeelten van het landschap van de modelbaan worden gescheiden. Het landschap in de bakken wordt ook met EPS/XPS gebouwd.

 

Een bijkomend voordeel van de losse bakken is dat de verdekte sporen ook beter bereikbaar zijn.

De dragers voor het landschap zijn - evenals de spanten - gezaagd uit 9mm dik multiplex. Ook de bakken worden met hetzelfde plaatmateriaal gemaakt.

Op de foto de spanten en de dragers voor de rails.

De ondersteuning voor de afneembare landschapsbakken van multiplex. De gaten dienen om de bereikbaarheid van de sporen te garanderen. Op deze dragers komt een bak met het landschap. De bak kan dan als geheel van de modelbaan worden geschoven.

Om te voorkomen dat de segmenten van de modelbaan onderling verlijmen wordt de folie-truuk toegepast. Eerst wordt het folie tussen de aangrenzende spanten aangebracht. Daarna worden de dragers verlijmd. De volgende dag kan het folie worden weggetrokken. 

De bakken voor het landschap kunnen over de segmentgrenzen heen gaan. Ze zijn immers onafhankelijk van de grootte van de segmenten gemonteerd.

Het modelbaan landschap wordt opgebouwd met multiplex en EPS / XPS.

 

De ondergrond voor het landschap wordt laag voor laag met Purschuim verlijmd

Ruwe vorm van het landschap bij station Oud-Valkenburg.

 

De witte lagen zijn EPS (piepschuim) en de blauwe lagen zijn XPS. Het XPS is steviger en fijner van structuur en daardoor beter geschikt voor de vormgeving van de scenery. Echter XPS is ongeveer drie keer zo duur als EPS. Vandaar dat alleen de toplaag is opgebouwd met geëxtrudeerd polystyreen.

De top van de helling is het hoogste punt van het landschap op de modelbaan. Dit punt ligt bij De Kluis.

 

In werkelijkheid ligt De Kluis op +138 meter nap. Op de modelbaan is dat 883mm boven 0-niveau. De hoogte op de modelbaan ten opzichte van de vloer is ongeveer 1,76 meter. 

 

Een overzicht van het modelbaanontwerp staat hier →

Constructie van de tweede bak voor het modelbaanlandschap.

Voor het verlijmen van het XPS en EPS gebruik ik een PUR-pistool en purschuim dat wat minder expandeert. Direct na het plaatsen van het XPS voldoende gewicht aanbrengen zodat het op zijn plek blijft.

Voordat de volgende lagen XPS wordt aangebracht, wordt de ruwe vorm van de helling in het landschap bijgewerkt. Dat voorkomt dat er steeds te grote stukken worden weggegooid als afval.

perrons en taluds station Oud-Valkenburg

De perrons van station Oud-Valkenburg grenzen direct aan het talud, want het station lag in een ingraving van het Schaelsbergerbos. Voordat de hellingen opgebouwd kunnen worden, moet de basis van de perrons gemaakt worden.

De moeilijkheid is dat de perrons in een boog liggen, en bovendien is dit een overgangsboog. De straal neemt dus langzaam af vanuit een rechte rails (R=∞) tot een radius van 700mm na het verdwijnpunt 'V'.

In Anyrail heb ik de hartlijn van de sporen getekend, en op parallelle afstand daarnaast de grenslijn van het perron.

 

De print is met dubbelzijdig plakband op het plaatmateriaal geplakt.

 

Met een negatieve vertanding kan prima door het opgeplakte papier gezaagd worden.

 

De beide perrons zijn voorlopig nog met elkaar verbonden, zo kunnen ze eenvoudig parallel worden gelegd.

 

Vervolgens de perrons op de juiste breedte gezaagd. Voor deze zijperrons is dat 35mm minus de dikte van een biels voor de perronrand.

De taluds aan weerszijden van de perrons worden opgebouwd uit platen XPS en EPS piepschuim van 50mm dikte.

Het talud langs het achterste perron is met een rasp op 37 graden gemaakt. Naar het verdwijnpunt 'V' toe, neemt de steilheid van de taluds toe.

Actuele werkzaamheden aan de bouw zijn te volgen op modelbaan nieuws →.