BOUW GEULDALBAAN


afbeelding van de bovenbouw van de modelbaan

bovenbouw modelbaan principe


bovenbouw van de modelbaan: ondersteuning voor rails en landschap

Bovenbouw: schotten / spanten voor de modelbaan

Omdat de modelbaan meerdere niveaus krijgt, en door de grote hoogteverschillen, wordt er gebruik gemaakt van multiplex schotten. (Met schotten worden de verticale ondersteuningen bedoeld die het landschap en de sporen gaan dragen, en worden bevestigd op de frames.) 

 

De schotten worden loodrecht op de multiplex stroken van het frame verlijmd ter ondersteuning van de onderleggers voor de rails en het landschap. (Met onderleggers worden de horizontale dragers bedoeld.)

 

De schotten en de onderleggers zijn gezaagd uit 9mm dik populieren multiplex.

Het ontwerp voor de frames is in Anyrail ingevoerd als onderlegger voor het sporenplan. De diverse niveaus van de rails op de modelbaan kunnen als afzonderlijke lagen of tekeningen in Anyrail worden aangemaakt. Hier als voorbeeld het zichtbare niveau

Alle onderwerpen in Coreldraw worden op afzonderlijke lagen gezet.

 

De afgelezen hoogten (uit Anyrail) van het zichtbare spoor heb ik ingevoerd in Coreldraw. Nu kunnen de schotten voor de bovenbouw worden getekend. 

De maten voor de rails van het schaduwstation staan hier. 

Als alle niveaus van de rails worden ingetekend ziet het ontwerp van schot F2 er zo uit. (Overzicht alle niveaus)

 

Waarbij:

  • groen = niveau(0) zichtbaar spoor
  • geel = niveau(-1a)
  • blauw = niveau(-1b)
  • rood = niveau(-2) schaduwstation

Nadat de rails of de sporen van de modelbaan zijn getekend worden de contouren van het landschap ingetekend. Belangrijke elementen als gebouwen, wegen en rivieren kunnen makkelijk worden overgenomen.

Dat zou uiteindelijk de volgende tekening opleveren voor schot F2 als het landschap of de scenery gebouwd wordt met gaas en afgewerkt wordt met gips. De schotten geven de vorm van de bovenbouw al aan.

Bovenbouw: onderleggers voor de rails op de modelbaan

Omdat de scenery van De Geuldalbaan wordt opgebouwd met EPS of XPS schuim komen er nog onderliggers voor het landschap van de modelbaan. Op mijn vorige modelbaan heb ik gaas met gips gebruikt en ook piepschuim (EPS) om het landschap vorm te geven. Het werken met piepschuim beviel mij beter. Het werkt flexibeler en mijn ervaring is dat het gewicht bespaart doordat er veel minder gips nodig is om de modelspoorbaan vorm te geven. Er hoeven ook minder schotten of spanten gebouwd te worden voor de stabiliteit. Bovendien is het eenvoudiger om de modelbaan horizontaal in delen te bouwen daar waar de baan te hoog voor transport wordt. Daar staat tegenover dat er minder onderleggers nodig zijn bij de gaas/gips methode. En het bouwen met XPS of EPS levert helaas wel een hoop afval op.

De onderleggers voor niveaus (-1a), (-1b) en het schaduwstation zien er als volgt uit. Elk niveau is weer op een afzonderlijke laag getekend. Door het gebruik van standaard bochten R5 en R6 van Rocoline is dit eenvoudig voor de hele baan te tekenen. De onderlegger voor het schaduwstation volgt ongeveer de rails.

Bovenbouw: onderleggers voor het landschap / scenery op de modelbaan

Tot nog toe wordt er rechttoe rechtaan gewerkt op basis van het ontworpen sporenplan. Voor de onderleggers voor het landschap is er iets meer verbeelding nodig. Maar in feite blijven de onderleggers (gewoon) een stuk onder de contourlijn van het landschap. Hoogteverschillen die straks de scenery op de modelspoorbaan bepalen worden vooraf ongeveer bepaald.

De onderleggers kunnen in principe uit 1 stuk multiplex gezaagd worden. Elk deel wordt dan op een andere hoogte gemonteerd.

 

In de tekening zijn de sporen van de niveaus (0), (-1a) en (-1b) weergegeven.

 

 

Uiteindelijk gaat het ontwerp voor schot F2 er als volgt uitzien:

definitieve ontwerp van schot F2 waarin alle treinrails op alle niveaus van de modelbaan bovenbouw te zien is

De tekening van de schotten wordt vervolgens op het 9mm multiplex overgedragen en uitgezaagd. Daarna kunnen de schotten worden gelijmd op de stroken van het frame. Steunlatjes zorgen voor voldoende sterkte van de verbinding.

 

Voor (bijna) elke strook van de  modelbaan frames wordt een schot gemaakt. Nadat de schotten zijn geplaatst kunnen de onderleggers voor de rails worden aangebracht. 

Alle 9mm multiplex onderleggers worden uitgetekend en gezaagd. De uitgezaagde delen kunnen dan op de verticale schotten worden gelegd. Daar waar de toegang tot de rails bemoeilijkt wordt, of waar de hoogte van de modelbaan te hoog wordt voor transport, moeten nog afneembare delen worden gemaakt.

 

Hieronder als voorbeeld een foto van de bovenbouw van de segmenten D en E van de modelspoorbaan met de bevestigde verticale schotten. De onderleggers voor de niet-zichtbare rails worden voorzien van een akoestische demping.

 

Hoe een en ander in de praktijk uitgevoerd wordt staat omschreven in modelbaan bovenbouw praktijk.