ELEKTRISCH

— modelbaan besturing —


foto van de bedrading voor de besturing van de modelbaan

modelbaan besturing


besturing: digitale centrale, boosters, schakeldecoders, terugmeldmodules, diodeschakeling (en PC)

Mijn vorige modelbaan was analoog gestuurd. Met de bouw van De Geuldalbaan wilde ik overstappen van analoog op digitaal. De bedoeling is om uiteindelijk de modelspoorbaan met pc te gaan besturen. Voor de testritten wordt een lokmaus gebruikt

digitale centrale

Omdat ik de modelbaan met een pc wil gaan besturen is de keuze gevallen op de centrale van Digikeijs de DR5000.

schakeldecoders

Als schakeldecoder wordt de DR4018 gebruikt. Vooralsnog met de standaard fabrieksinstellingen. Momenteel sturen de schakeldecoders DR4018 alleen de wisselaandrijvingen van Roco aan én de printjes voor de puntstukpolarisatie. De schakeldecoders zijn decentraal geplaatst. Elk segment van de modelbaan heeft zijn eigen schakeldecoder(s).

 

De DR4018 heeft een maximale belasting van 2,5 Ampère. Daarom is elke DR4018 afgezekerd met een kleine snelle buiszekering van 2,5A in een zekeringhouder (Conrad artikel 535940 en 533882).

schakeldecoders van de modelbaan besturing zijn afgezekerd met een buiszekering van 2,5 Ampère

terugmeldmodules

Terugmelding/bezetmelding gebeurt op De Geuldalbaan op basis van stroomdetectie. Op de modelbaan worden de DR4088LN modules gebruikt, de Loconet uitvoering dus. De reden is dat Loconet minder storingsgevoelig lijkt te zijn. De terugmeldmodules zijn decentraal geplaatst zodat de kabels van de bezetmelders niet langer worden dan noodzakelijk.

boosters

Vanwege de grootte van de baan is in het ontwerp de modelbaan in 4 secties opgedeeld, elk met een eigen booster. De secties zijn aangeduid met A, B, C en H. De boosters krijgen de benaming booster-A t/m booster-H, waarbij booster-A de DR5000 centrale is die 3 Ampères kan leveren.

 

Voor de overige boosters wordt de DR5033 van Digikeijs gebruikt. In de huidige fase zijn er in principe nog geen extra boosters nodig omdat er slechts met 2 locs testritten worden gemaakt. Omdat sectie-H (helix-a en helix-b met in totaal 10 blokken) zich op slechts 1 segment (A) bevindt is hier wel de booster (H) geïnstalleerd. 

diodeschakeling

Er is al veel geschreven over het nut van een zogenaamde diodeschakeling ter voorkoming van problemen met bezetmelding op ongedetecteerde stukken. Daar ga ik niet verder op in, kijk bijvoorbeeld hier: https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Diodeschakeling.

 

Op de modelspoorbaan is bij elke booster een diodeschakeling geplaatst. De ringleiding bestaat per booster dus uit: railspanning(+), railspanning(-) en railspanning(d) van de diodeschakeling. Er is dus gekozen voor een diodeschakeling op een centrale plek (per booster) in plaats van een diodeschakeling op elk segment. Uiteindelijk zijn er dus 4 diodeschakelingen op de gehele modelbaan.

 

Op de foto is de diodeschakeling gebouwd met een bruggelijkrichter (B40C5000A Conrad artikel 501921). De gemeten spanningsval is ca. 1,2V.

diodeschakeling met bruggelijkrichter bij booster-H

algemeen

Zoals gezegd zijn de schakeldecoders en de terugmeldmodules decentraal geplaatst. Ik heb er voor gekozen om al deze  modules aan de voorzijde van de modelbaan te monteren (en dus niet eronder). Dat is overzichtelijker en veel makkelijker toegankelijk. Omdat alle railstukken van de verdekte sporen worden gevoed kunnen deze nu aan de voorzijde worden afgemonteerd. Als de samenstelling van de blokken zou moeten veranderen (bijvoorbeeld verdere opdeling in het schaduwstation) kan dat eenvoudig aan de voorzijde worden aangepast.

besturing met terugmeldmodules en schakeldecoders aan de voorzijde modelbaan gemonteerd